Styremøte, 16. april 2018

Styremøte, 16. april 2018

Første styremøte med nytt styre. Utrolig godt engasjement og styret ser frem til et år med spesielt fokus på softball og barneidrett.

Styremøte, 4.desember 2017

Styremøte, 4.desember 2017

Sandefjord Vikings tildeles midler til banebygging. Planlegging av turneringer 2018, softball vintercup og dommerkurs er godt underveis.

Styremøte, 13.november 2017

Styremøte, 13.november 2017

Oppsummering av NSBF-konferansen, WBSC, økonomirapport, turneringer 2018, NM-uka 2018, nytt medlem i TK, AK avvikles, Softballutviklingskomitéen (SUK) opprettes, alkoholpolicy

Styremøte, 29.oktober 2017

Styremøte, 29.oktober 2017

Sak nr. 171029-1 Oppsummering av viktigste saker på NSBF-konferansen Styret opplevde at klubbene hadde følgende prioriteringer i løpet av konferansen: Softballsatsing, herunder vinterturnering 2018 Innføre ny strukturert serie “mellom” Forbundsserien og...
Styremøte, 3.april 2017

Styremøte, 3.april 2017

Første styremøtet med nytt styret ble brukt mest til info og introduksjon til nye styremedlemmer.