Styremøte, 8. januar 2018

Styremøte, 8. januar 2018

% Sak nr. 1 1800108-1 Opprettelse av komité for fremme av idrett for kvinner Styret vedtok opprettelse av komité for å legge bedre til rette for aktivitet for kvinner, samt øke andelen av kvinner i alle aldre som har verv og funksjoner i forbundet. Styremedlem Marte...
Styremøte, 4.desember 2017

Styremøte, 4.desember 2017

Sandefjord Vikings tildeles midler til banebygging. Planlegging av turneringer 2018, softball vintercup og dommerkurs er godt underveis.

Styremøte, 13.november 2017

Styremøte, 13.november 2017

Oppsummering av NSBF-konferansen, WBSC, økonomirapport, turneringer 2018, NM-uka 2018, nytt medlem i TK, AK avvikles, Softballutviklingskomitéen (SUK) opprettes, alkoholpolicy

Styremøte, 29.oktober 2017

Styremøte, 29.oktober 2017

Sak nr. 171029-1 Oppsummering av viktigste saker på NSBF-konferansen Styret opplevde at klubbene hadde følgende prioriteringer i løpet av konferansen: Softballsatsing, herunder vinterturnering 2018 Innføre ny strukturert serie “mellom” Forbundsserien og...
Styremøte, 8. august 2017

Styremøte, 8. august 2017

% Sak nr. 1 170808-1 Oppdatering Økonomi Styret avventer rapport for 2. kvartal fra Idrettens Regnskapskontor. % Sak nr. 2 170808-2 Årsavslutning og NSBF-konferansen Aleksander Nilsen og Alice Fjelldal oppdaterte om status for planlegging og påmeldte. % Sak nr. 3...
Styremøte, 8. mai 2017

Styremøte, 8. mai 2017

% Sak nr. 1 170508-1 Økonomi Forbundet har mottatt økt tilskudd innenfor Pot 2 og Post 3, men en liten nedgang til “Utviklingsorientert Ungdomsidrett” (Norges Baseballakademi) % Sak nr. 2 170508-2 Medlemsrapportering Per 30. april 2017 har vi registrert...