Referater fra møter

Her finner du referater fra alle styremøter, samt lagledermøter og enkelte komitémøter

Styremøte, 23.mai 2016

Landslaget organiserer treningskamper mot Pakistan in Kristiansand 24.-26. juni. Kristiansand Suns søker om støtte til å bidra til å skape gode rammer rundt arrangementet. Kristiansand Suns tildeles følgende støtte: NSBF bistår økonomisk og praktisk med dømming -...

Styremøte 2.mai, 2016

Det første styremøte med nytt styret valgt på Generalforsamling 2016. Diskuterte blant annet forventinger, roller og arbeidsform. Godkjente Turneirngsreglement 2016 og sponsoravtale med Macron.