+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Covid-19: Ekstraordinær støtte til klubber

Covid-19: Ekstraordinær støtte til klubber

I forbundsstyremøte mandag 16. mars ble det bestemt at klubber som har behov for ekstraordinær økonomisk støtte for å kunne gjenoppta eller gjennomføre aktivitet som har blitt påvirket av nåværende samfunnssitasjonen, vil kunne søke forbundet om dette. Søknadsskjema...
Styremøte 16. mars 2020

Styremøte 16. mars 2020

Sak nr. 160320-1 Kortsiktig effekt av Covid-19 Generalsekretær legger ut nyhetssak på websider og sosiale medier, samt informerer klubblederne i egen mail. Alle klubber informeres samtidig om at klubbenes årsmøter kan utsettes til 15. juni, samt at forbundstinget...
ALLE AKTIVITETER INNSTILLES INNTIL VIDERE

ALLE AKTIVITETER INNSTILLES INNTIL VIDERE

Forbundsstyret besluttet torsdag 12. mars å avlyse alle offisielle arrangement frem til 30. april 2020. Aktivitetene avlyses med umiddelbar virkning.Dette er en konklusjon som er tatt med bakgrunn i dagens uoversiktlige situasjon og smittefaren tilknyttet...
Styremøte 16. mars 2020

Styremøte 9. mars 2020

Sak nr. 090320-1 Regskap 2019/Budsjett 2020 IRK forbereder årsavslutning denne uken, for oversendelse til revisor. Resultatet for 2019 er et overskudd på ca. kr 160 000,-.Budsjett for 2020 gis et tillegg på kr 30 000,- til Softball Team Norway.Totalbudsjett inntil...
Left Menu IconTurneringer
Meny