+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Styremøte, 29.oktober 2017

Styremøte, 29.oktober 2017

Sak nr. 171029-1 Oppsummering av viktigste saker på NSBF-konferansen Styret opplevde at klubbene hadde følgende prioriteringer i løpet av konferansen: Softballsatsing, herunder vinterturnering 2018 Innføre ny strukturert serie “mellom” Forbundsserien og...
Styremøte, 29.oktober 2017

Styremøte, 8. august 2017

% Sak nr. 1 170808-1 Oppdatering Økonomi Styret avventer rapport for 2. kvartal fra Idrettens Regnskapskontor. % Sak nr. 2 170808-2 Årsavslutning og NSBF-konferansen Aleksander Nilsen og Alice Fjelldal oppdaterte om status for planlegging og påmeldte. % Sak nr. 3...
Styremøte, 29.oktober 2017

Styremøte, 8. mai 2017

% Sak nr. 1 170508-1 Økonomi Forbundet har mottatt økt tilskudd innenfor Pot 2 og Post 3, men en liten nedgang til “Utviklingsorientert Ungdomsidrett” (Norges Baseballakademi) % Sak nr. 2 170508-2 Medlemsrapportering Per 30. april 2017 har vi registrert...
Jubileumsfesten og NSBF-konferansen 2016

Jubileumsfesten og NSBF-konferansen 2016

Lørdag 22. oktober feiret over 100 entusiastiske gjester at NSBF er 25 år, med god mat, drikke, underholdning og baseballprat. I tillegg til den fantastiske festen på kvelden, arrangerte vi også den andre årlige NSBF-konferansen. Kombinasjonen av møter og fest ledet...
Styremøte, 29.oktober 2017

Styremøte, 10.august 2016

Sak nr. 160810-1 Pitch in for Baseball-utstyr NSBF har mottatt gratis utstyr fra Pitch in for Baseball Utstyret skal brukes i satsingen på baseball for barn BUK overtar eierskapet til baggene og bestemmer hvordan de skal fordeles Sak nr. 160810-2 ISG Coaches Clinic...
Styremøte, 29.oktober 2017

Styremøte, 13.juni 2016

Sak nr. 160613-01 Rapportering av medlemstall Medlemstallrapporten er nå tilgjengelig fra NIF. NSBF har nå offisielt 870 medlemmer. Dette er en nedgang fra 941 i 2014. Årsaken til nedgangen er nok en mer korrekt rapportering grunnet strengere retningslinjer fra NIF. I...
Left Menu IconTurneringer
Meny