+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Styremøte 11. januar 2021

Styremøte 11. januar 2021

Styret gjennomgikk utkast til Operasjon Wildfire/Full Telling, før presentasjon for klubbledere i 25. januar. Prosjektet krever godkjenning av forbundstinget, men det ansees som...

les mer
Styremøte 11. januar 2021

Styremøte 14. desember 2020

GodkjentFullmaktsmatrisen viser hvem i styret og administrasjon som har fullmakt til å signere på vegne av forbundet og godkjenne økonomiske disposisjoner. Godkjent enstemmig.Det...

les mer
Styremøte 11. januar 2021

Styremøte 5. oktober 2020

Styret ønskes rådført om vedtak i forbindelse med protest på tildeling av seriemesterskapet for 2020. Beslutningsmyndighet tillegges TK i tråd med turneringsreglementet og kan i...

les mer
Styremøte 11. januar 2021

Styremøte 24. august 2020

GodkjentBjørn Christian Thode redegjorde for økonomisk status. Overskudd per august ca 750 000,-, kan forvente et overskudd på ca 300K grunnet Covid-19, men dette er overførbart...

les mer
Styremøte 11. januar 2021

Styremøte 8. juni 2020

Generalsekretær gikk raskt gjennom hovedpunktene fra møtet.Bergen Wet Sox søker om kr 16 750,-, med bakgrunn i Covid-19, og generelt behov for nytt utstyr til nye spillere....

les mer
Styremøte 11. januar 2021

Styremøte 20. april 2020

Generalsekretær gjennomfører samtale med Alex Guilford og tilbyr ham videreført kontrakt på samme vilkår som tidligere kontrakt, i første omgang frem til 15. juni. Situasjonen...

les mer
Left Menu IconTurneringer
Meny