+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Turneringsreglement 2015 og NSBF turneringsguide er lansert!

Da er endelig det reviderte Turneringsreglementet for NSBF-turneringer lansert! Styret har jobbet hardt med dette og tilstrebet å hente innspill fra alle klubber gjennom lagledermøter og en utvidet høringsrunde. Da det er noen områder med store endringer anbefaler vi...

Serieoppsett NBL 2015

2015.03.30 Serieoppsettet for NBL 2015, versjon 1.09. Følgende endringer er gjort fra v.1.08: – NBL2V-1507 og 1508 er flyttet frem, fra 09.05 til 11.04. – NBL2V-1509 er flyttet frem, fra 16.05 til 19.04. NBL2015-1.09 NBL2015-1.09 2015.03.12...

Stillingsutlysning: Teknisk Direktør NSBF

NSBF utlyser herved stilling som Teknisk Direktør eller Vara Teknisk Direktør for en eller flere NSBF-turneringer i 2015. Stillingen som Teknisk Direktør innebærer å være ansvarlig for at gjeldende turnering blir gjennomført i henhold til NSBF Ligastyringsmodell (se...
Left Menu IconTurneringer
Meny