+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

I forbundsstyremøte mandag 16. mars ble det bestemt at klubber som har behov for ekstraordinær økonomisk støtte for å kunne gjenoppta eller gjennomføre aktivitet som har blitt påvirket av nåværende samfunnssitasjonen, vil kunne søke forbundet om dette.

Søknadsskjema er publisert på forbundets websider under fanen «Offisiell informasjon» -> «Tilskuddsordninger». Det legges opp til en enkel søknadsprosess, uten store krav til dokumentasjon.

Så snart vi er tilbake til normalsituasjon og aktivitet kan gjenopptas, skal søker kartlegge og vurdere hvordan klubben og klubbens aktiviteter er eller vil bli påvirket. Hver søknad vil bli vurdert individuelt og det forutsettes at søker selv har gjort nødvendige tilpasninger for å redusere kostnader eller mulige økonomiske tap.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at f.eks. flyselskapene nå gir utvidet rett til å endre reisetidspunkt, uten ekstra kostnad.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny