+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

2021 starter nesten der 2020 startet, med nasjonale tiltak for å begrense spredningen av korona-viruset. Dette er tiltak for en periode på 14 dager, etter føre-var-prinsippet. Les mer på forbundets samleside for Covid-19.

 

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny