+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

15. desember er fristen for å søke om støtte under for årets støttemodell.

NSBF ønsker å hjelpe din klubb å bli bedre organisert, og samtidig hjelpe dere økonomisk slik at dere kan gjøre det dere egentlig vil; SKAPE AKTIVITET!!

NSBF opprettet i 2019 en støttordning hvor klubber kan søke forbundet om midler basert på faktisk levert aktivitet, kursdeltakelse og utviklingsprosjekter innenfor klubben. Målsettingen er stimulere klubbene til å levere på satsingsområdene for både NSBF og norsk idrett.

Covid-19 har dessverre begrenset muligheten til å gjennomføre rekruttering, kurs og aktivitetsutvikling innenfor rammen av støttemodellen. Styret har derfor besluttet å utvide søknadsperioden og vil evaluere hvilke satsingsområder som skal «fryses» innenfor 2020-tildelingen. Dette betyr at et område som fryses vil avse sin opprinnelige andel midler til de andre områdene innen samme kategori. Evaluering av ordningen gjennomføres etter at søknadsfristen har utløpt.

Frem til begynnelsen av desember vil vi tilby noen ekstra kurs som klubbene oppfordres til å benytte seg av slik at de kan oppfylle kriteriene innenfor de enkelte satsingsområdene.

Les mer om ordningen på forbundets websider for tilskuddsordninger

NorwegianEnglishSpanish
Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny