+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr. 20200511-1

Det ble tatt en gjennomgang av de oppdaterte retningslinjene fra FHI, samt veien videre og forventninger til utviklingen i reguleringen av aktivitetene våre.

Sak nr. 20200511-2

Det planlegges å presentere en folder for NSBF sine retningslinjer under klubbledermøtet 12. mai. Det vil også bli presentert mulig økonomisk støtte til utstyr og hygienetiltak på klubbnivå. Generalsekretær sjekker ut priser og aktuelt ustyr, interesse hos klubber, og gjør kostnadsoverslagoverslag.

Sak nr. 20200511-3

Revidert serieoppsett er publisert. Oppsettet er tentativt, og avhengig av smittesituasjonen håper vi å kunne starte opp kampaktivitet etter 15. juni, i tråd med publiserte terminlister.
Generalsekretær i kontakt med WBSC angående innføring av ny scorekeeping-løsning.

Sak nr. 20200512-4

14. juni på web. Avgjøres hvilken løsning vi velger; Zoom eller Teams

Sak nr. 20200511-5

Andy Johnson jobber videre med en forretningsmodell og hvordan et slikt prosjekt kan finansierers utenom Post  2 og Post 3. Styret tar et møte om forretningsmodell når Andy Johnson har sett på mulighetene for ekstern finansiering.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny