+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak 20221017-01

Godkjenne innkalling og agenda

Godkjent

%

Sak 20221017-02

Godkjenne referat fra forrige møte. Oppfølging av aksjonspunkter.

Godkjent

%

Sak 20221017-03

Styrets sammensetning, roller og oppgaver

Utsettes til neste møte

%

Sak 20221017-04

Høstkonferansen/Årsavslutning 22. - 23. oktober

Styret gjennomførte statusoppdatering før konferansen.

%

Sak 20221017-05

Saker til Høstkonferansen

Informasjonssak

%

Sak 20221017-06

Innkomne søknader

  1. Mjøndalen LL: Søknad om kr 60 000,- i støtte til backstop.
    – Innvilget.
  2. Trondheim Baseball: Søknad om kr 15 000,- i reisestøtte for Little League-spillere for å delta i arrangement i Mjøndalshallen.
    – Innvilget.
  3. Kristiansand Suns: Søknad om støtte til baneutvikling
    – Etterlyst ytterligere informasjon om budsjett og fremdrift, samt spesifikasjon på søknadsbeløp.

%

Sak 20221017-07

Neste styremøte

2022 15:00

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny