+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Generalforsamlingen 2016 var svært vellykket. Vi valgte et nytt og engasjert styre, lanserte ny webside og samarbeidsverktøy for styret og komiteene. I tillegg tjuvstartet vi feiringen av 25 års-jubileet vårt. Her finner du en oppsummering, og endelige dokumenter fra møtet.

NSBF Årsrapport 2015

Årsrapporten oppsummerer styretåret 2015 med detaljerte beskrivelser av vår aktivitet og hva vi har oppnådd mot målene og strategien vår.

Protokoll fra generalforsamlingen

Protokollen er underskrevet og offisiell

Presentasjoner fra generalforsamlingen

  • NSBF Visjon, verdier, strategi og målsetninger
  • Roadmap mot 2021 som viser hva vi har oppnådd
  • New Partners Fundraising
  • Barn- og ungdomskomiteen (BUK)

Presentasjon av budsjett for 2016

Budsjettet viser et underskudd på 434 000,- med målsetning om å skape mer aktivitet

Tusen takk for en vellykket generalforsamlingshelg! Vi har 12 klubber representert på generalforsamlingen, og det var over 30 ildsjeler som var involvert i løpet av helgen.

På lørdagen samlet vi representanter fra komiteene som fikk en innføring i bruk av WordPress for å publisere nyheter på vår nye hjemmesiden og i bruk av NSBF sitt nye samarbeidsverktøy, Confluence. Samtidig var en rekke med lagledere og andre klubbrepresentanter til stede og avholdt produktive møter om barn- og ungdomsaktivitet, anleggsutvikling og forberedelser til Norsk Baseballiga 2016.

Selve generalforsamlingen hadde godt oppmøte, sterke kandidater til vervene og informative presentasjoner. Vi hadde også offisiell lansering av våre nye websider.

Vi ønsker alle nye komitémedlemmer velkomne, og spesielt våre nye styremedlemmer. Styret består nå av:

  • Sven Richard Magerøy Tønnessen (president)
  • Aleksander Wermers Nilsen (visepresident)
  • Ana Teresa Holsether
  • Alice Fjelldal
  • Marte Myhrer-Hoaas
  • Charles Vezina (varamedlem)
NorwegianEnglishSpanish
Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny