+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
ALLE AKTIVITETER INNSTILLES INNTIL VIDERE

ALLE AKTIVITETER INNSTILLES INNTIL VIDERE

Forbundsstyret besluttet torsdag 12. mars å avlyse alle offisielle arrangement frem til 30. april 2020. Aktivitetene avlyses med umiddelbar virkning.Dette er en konklusjon som er tatt med bakgrunn i dagens uoversiktlige situasjon og smittefaren tilknyttet...
Styremøte 9. mars 2020

Styremøte 9. mars 2020

Sak nr. 090320-1 Regskap 2019/Budsjett 2020 IRK forbereder årsavslutning denne uken, for oversendelse til revisor. Resultatet for 2019 er et overskudd på ca. kr 160 000,-.Budsjett for 2020 gis et tillegg på kr 30 000,- til Softball Team Norway.Totalbudsjett inntil...
Husk fristen 4. mars: Spillemidler til utstyr 2019

Husk fristen 4. mars: Spillemidler til utstyr 2019

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2019, med fakturadato i 2019. Søknadsfristen er 4. mars 2020. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for...
Styremøte 9. mars 2020

Styremøte 10. februar 2020

Sak nr. 100220-1 Strategiplan 2020-2023 Styret godkjente hovedtrekkene i strategiplanen. Administrasjon får ansvar for å utarbeide delmål i tråd med planen. Sak nr. 100220-2 Budsjett 2020 Hovedtrekkene i fremlagt forslag vedtatt etter gjennomgang, i påvente av utkast...
Styremøte 9. mars 2020

Styremøte 27. januar 2020

Sak nr. 270120-1 Budsjett 2020 Generalsekretær presenterte oppdatert regnskap for 2019, og utkast til budsjett basert på antatt tilskudd over Post 2 og Post 3.Grunnet forfall var ikke styre vedtaksdyktig. Saksbehandlig utsatt til styremøte 3. februar Sak nr. 270120-2...
Styremøte 9. mars 2020

Styremøte 6. januar 2020

Sak nr. 060120-1 Status BUK Einar Nordgaard ga en gjennomgang av komiteens (BUK) arbeid for 2019-sesongen. Frafall av 2-3 klubber/lag i Little League gjorde at serien måtte reduserers. For 2020 og videre må det jobbes med videreutvikling av spillermaterialet slik at...
Left Menu IconTurneringer
Meny