+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Styremøte 9. mars 2020

Styremøte 9. mars 2020

Sak nr. 090320-1 Regskap 2019/Budsjett 2020 IRK forbereder årsavslutning denne uken, for oversendelse til revisor. Resultatet for 2019 er et overskudd på ca. kr 160 000,-.Budsjett for 2020 gis et tillegg på kr 30 000,- til Softball Team Norway.Totalbudsjett inntil...
Husk fristen 4. mars: Spillemidler til utstyr 2019

Husk fristen 4. mars: Spillemidler til utstyr 2019

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2019, med fakturadato i 2019. Søknadsfristen er 4. mars 2020. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for...
Styremøte 9. mars 2020

Styremøte 10. februar 2020

Sak nr. 100220-1 Strategiplan 2020-2023 Styret godkjente hovedtrekkene i strategiplanen. Administrasjon får ansvar for å utarbeide delmål i tråd med planen. Sak nr. 100220-2 Budsjett 2020 Hovedtrekkene i fremlagt forslag vedtatt etter gjennomgang, i påvente av utkast...
Styremøte 9. mars 2020

Styremøte 27. januar 2020

Sak nr. 270120-1 Budsjett 2020 Generalsekretær presenterte oppdatert regnskap for 2019, og utkast til budsjett basert på antatt tilskudd over Post 2 og Post 3.Grunnet forfall var ikke styre vedtaksdyktig. Saksbehandlig utsatt til styremøte 3. februar Sak nr. 270120-2...
Styremøte 9. mars 2020

Styremøte 6. januar 2020

Sak nr. 060120-1 Status BUK Einar Nordgaard ga en gjennomgang av komiteens (BUK) arbeid for 2019-sesongen. Frafall av 2-3 klubber/lag i Little League gjorde at serien måtte reduserers. For 2020 og videre må det jobbes med videreutvikling av spillermaterialet slik at...
Styremøte 9. mars 2020

Styremøte 2. desember 2019

Sak nr. 021219-1 Status NSBF-styret Aleksander Nilsen informerte styret om at Carl Davis har trukket seg. David Schroeder rykker opp fra vara til fullverdig medlem. Sak nr. 021219-2 Status BUK Aleksander Nilsen blir med på BUK-møtene fremover for å styrke styrets...
Left Menu IconTurneringer
Meny