+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Styremøte 4. november 2019

Styremøte 4. november 2019

Sak nr. 041119-1 Gjennomgang NSBF-konferansen Intet vedtak. Sak nr. 041119-2 Terminlister 2020 Utkastet til serieoppsett er nesten ferdig og sendes ut til klubber og dommerkomiteen for gjennomsyn innen 15. november. Påmeldingsfristen er satt til 1. desember for...
Oppdatert dopingliste f.o.m 1. januar 2020

Oppdatert dopingliste f.o.m 1. januar 2020

Siden 2004 har WADA publisert dopinglisten med oversikt over hvilke stoffer og metoder som er forbudte i og utenfor konkurranse. Listen oppdateres normalt én gang i året, og frem til den reviderte listen gjøres kjent 1. oktober, tar WADA imot høringsinnspill fra en...
Albert Stein inkludert i Hall of Fame

Albert Stein inkludert i Hall of Fame

Under helgens Årsavslutning ble Albert Stein nr. 6 i forbundets Hall of Fame. Hall of Fame-komiteen (HoF) begrunnet utnevnelsen slik; “Albert Stein var primusmotor til oppstarten av Oslo Pretenders i 1991, og sammen med Don Loendorf var han med på å forme tidlig...
Styremøte 4. november 2019

Styremøte 14. oktober 2019

Sak nr. 141019-1 Status økonomi Vi ser ut til å gå mot et overskudd på ca. kr 100 000,-. Blant annet avhengig av momskompensasjon og inntekter fra bingo.  Sak nr. 141019-2 Trenerkurs EBCA Utkast til budsjett godkjent for EVU trenerkurs. Brian Bach får ansvar...
Styremøte 4. november 2019

Styremøte 16. september 2019

Sak nr. 160919-1 Økonomisk status Styrer mot et overskudd, mot et budsjettert underskudd. Regskapet er ikke oppdatert fra IRK etter sommerferien.Oppdateres til neste styremøte. Sak nr. 160919-2 Ny støttemodell - oppdatering Kun mottatt tilbakemelding fra én klubb...
Styremøte 4. november 2019

Styremøte 19. august 2019

Sak nr. 190819-1 Ny modell for støtteordninger Godkjent enstemmig. Aleksander Nilsen lager informasjonsbrev tilhørende støtteordningen. Klubber vil kunne søke frem til 1. oktober, og vil få utbetalt etter kontroll per 1. november. Klubbene vil for 2019 kunne velge...
Styremøte 4. november 2019

Styremøte 24. juni 2019

Sak nr. 240619-1 Softball NM David Schroeder ga statusoppdatering for softball NM. Her behov for hjelp fra Bjørn Christian Thode i videre planlegging. T. Aleksander Nilsen følger opp påmelding til...
Left Menu IconTurneringer
Meny