+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Styremøte 9. mars 2020

Styremøte 9. mars 2020

IRK forbereder årsavslutning denne uken, for oversendelse til revisor. Resultatet for 2019 er et overskudd på ca. kr 160 000,-.Budsjett for 2020 gis et tillegg på kr 30 000,- til...

les mer
Styremøte 9. mars 2020

Styremøte 10. februar 2020

Styret godkjente hovedtrekkene i strategiplanen. Administrasjon får ansvar for å utarbeide delmål i tråd med planen.Hovedtrekkene i fremlagt forslag vedtatt etter gjennomgang, i...

les mer
Styremøte 9. mars 2020

Styremøte 27. januar 2020

Generalsekretær presenterte oppdatert regnskap for 2019, og utkast til budsjett basert på antatt tilskudd over Post 2 og Post 3.Grunnet forfall var ikke styre vedtaksdyktig....

les mer
Styremøte 9. mars 2020

Styremøte 6. januar 2020

Einar Nordgaard ga en gjennomgang av komiteens (BUK) arbeid for 2019-sesongen. Frafall av 2-3 klubber/lag i Little League gjorde at serien måtte reduserers. For 2020 og videre må...

les mer
Styremøte 9. mars 2020

Styremøte 2. desember 2019

Aleksander Nilsen informerte styret om at Carl Davis har trukket seg. David Schroeder rykker opp fra vara til fullverdig medlem. Aleksander Nilsen blir med på BUK-møtene fremover...

les mer
Left Menu IconTurneringer
Meny