+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Styremøte 24. juni 2019

Styremøte 24. juni 2019

Sak nr. 240619-1 Softball NM David Schroeder ga statusoppdatering for softball NM. Her behov for hjelp fra Bjørn Christian Thode i videre planlegging. T. Aleksander Nilsen følger opp påmelding til...
Styremøte 24. juni 2019

Styremøte 27. mai 2019

Sak nr. 270519-1 Økonomi Bjørn Christian redegjorde for økonomistatus, nylig oppdatert etter bytte av regnskapsfører, møte med IRK i forrige uke hvor vi senere i uken ble tilbudt kr 50 000,- i fastpris for 2019. Sak nr. 270519-2 Antidopingpolicy Bjørn Christian...
Styremøte 24. juni 2019

Styremøte 29. april 2019

Sak nr. 290419-1 Status BUK Carl Davis ga en oppdatering BUK skal kontakte TUK for å koordinere planleggingen av seriespil for LL og FSB/ESB. BUK behandler LL-regler og har mandat til å revidere halveis i sesongen BUK utarbeider spørreskjema om hvorfor utøvere...
Tildeling “Spillemidler til utstyr 2018”

Tildeling “Spillemidler til utstyr 2018”

Tildeling spilemidler til utstyr 2018 NSBF mottok i dag totaloversikt for ordningen “Spillemidler til ustyr” for året 2018. For NSBF var det totalt søkt om kr 49 853,-, og endelig tildeling til våre søknadsklubber ble kr 40 804,-, eller en...
Styremøte 24. juni 2019

Styremøte 25. mars 2019

Sak nr. 25193-1 Velkommen til styret Road Map 2019 – Strategidokumentet ble presentert av Aleksander Nilsen og diskutert i styret.Fordeling av roller i henhold til satsning Barn og Ungdom – Carl Davis. Aleksander deltar ved mulighet Softball – Marte...
Styremøte 24. juni 2019

Styremøte, 9. januar 2019

Sak nr. 190109-1 Oppdatering BUK Carl Davis ga sammendrag av siste møte i BUK, gjennomgang av kvartalsplan, roller, markedsføringstiltak, implementering av NIF retningslinjer. Sak nr. 190109-2 Basiskurs i softball David Schroeder redegjorde for kommende kurs 19. 20....
Styremøte 24. juni 2019

Styremøte, 12. november 2018

Sak nr. 181112-1 Oppsummering av høstkonferansen Styret oppsummerte egne erfaringer og tilbakemeldinger fra deltakerne på høstkonferansen. Sak nr. 18112-2 Dommerkompensasjon Regler og retningslinjer FSB må revideres. Det settes klare regler for kansellering av kamper...
Left Menu IconTurneringer
Meny