ADN

I Norges Soft- og Baseballforbund tar vi antidoping på alvor, og vi forholder oss til NIF sine retningslinjer og Antidoping Norge (ADN). ADN ble opprettet 3. juni 2003 av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse. Dette for å sikre at kontroll og påtalevirksomheten av dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten.

ADN tilbyr flere programmer med målsetting om at både idrettsutøvere og andre skal tenke gjennom sine valg og verdier. NSBF anbefaler utøvere og idrettslag å gjennomføre både “Ren Utøver” og “Rent Idrettslag”. NSBF har som målsetting å signere samarbeidsavtale med ADN som “Rent Særforbund” i løpet av 2016.

“In regards to steroids, I think we’re all to blame, all of baseball. I never realized how far-reaching this problem has been.”
– Joe Torre –

renutover_logo

 

Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet. Antidoping Norge har utviklet et verdensledende e-læringsprogram for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat. Ren Utøver er nå tatt i bruk av en rekke internasjonale særforbund. Programmet anbefales på det sterkeste for trenere og utøvere.

Deltakere på NSBF sine landslag og akademier er pålagt å gjennomføre “Ren Utøver” senest 2 uker etter at de meddelt opptak.

 

RentIdrettslag_logo

Rent Idrettslag

Klubben eller idrettslaget skal være en tydelig verdiformidler for en ren idrett, og skape et trygt oppvekstmiljø for unge. Antidoping Norge har i samarbeid med NIF og Norsk Tipping utviklet konseptet “Rent idrettslag” hvor klubber og idrettslag kan vise sin nulltoleranse til doping overfor utøvere, foreldre og lokalmiljø.

NSBF oppfordrer alle våre medlemsklubber til å bli rene idrettslag! Som en del av NSBF sin antidopingstrategi, vil alle klubber som deltar i NBL 1 f.om. 2017 være påkrevd å ha status som “Rent Idrettslag”.

 

rent-saerforbund1

Rent Særforbund

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som vi tar høyde for idrettens egenart. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Antidoping Norge og NSBF vil etter planen inngå en samarbeidsavtale i innen utgangen av 2016. Avtalen innebærer at forbundet forplikter seg til å sette antidopingarbeidet på dagsordenen og gjennomføre tiltak som er beskrevet i en handlingsplan. Antidoping Norge forplikter seg til å veilede, bistå og fasilitere gjennomføringen av tiltakene. Utkast til handlingsplan vil bli presentert på NSBF sin generalforsamling 2016.