+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Referater fra møter

Her finner du referater fra alle styremøter, samt lagledermøter og enkelte komitémøter

Styremøte 14. juni 2021

Styremøte 14. juni 2021

GodkjentGodkjentGenerell oppdatering og forventning videre. Oppdatering på forventet turneringsavvikling resten av sesongen. GS ga en kort oppdatering på situasjonen hvor vi fortsatt ikke vet om vi vil kunne åpne opp for konkurranser på noe alderstrinn før...

Styremøte 19. april 2021

Styremøte 19. april 2021

Godkjent Turneringsaktivitet for aktive fra 20 år og oppover vil tidligst kunne starte fra 1. juni GS og Utviklingskonsulent inviterer og oppdaterer klubbene fortløpende. Administrasjonen ved GS gis mandat til å avgjøre deltakelse i EM C-pool i slutten av juni. GS tar...

Styremøte 15. februar 2021

Styremøte 15. februar 2021

GodkjentGS etterlyser svar på ytterligere informasjon om arrangementet. Styret er positiv til initiativet, men tror ikke det er gjennomførbart programmet slik det er presentert.Det er sendt ut spørreundersøkelse om mulig fremtidig tverridrettslig Nordisk Mesterskap...

Styremøte 11. januar 2021

Styremøte 11. januar 2021

Styret gjennomgikk utkast til Operasjon Wildfire/Full Telling, før presentasjon for klubbledere i 25. januar. Prosjektet krever godkjenning av forbundstinget, men det ansees som lite heldig av henyn til planlegging og gjennomføring å vente til forbundstinget 14, mars....

Styremøte 14. desember 2020

Styremøte 14. desember 2020

GodkjentFullmaktsmatrisen viser hvem i styret og administrasjon som har fullmakt til å signere på vegne av forbundet og godkjenne økonomiske disposisjoner. Godkjent enstemmig.Det vises til invitasjon til deltakelse i Idrettens Styringsbarometer. Godt styringssett og...

Styremøte 26. oktober 2020

Styremøte 26. oktober 2020

GodkjentUtsettes til Alex Guilford kan deltaVurdere eksisterende støttemodell, eventuelle endringer og tillegg (https://usercontent.one/wp/www.soft-baseball.no/wp-content/uploads/2019/12/2019.11.04_St%C3%B8tteordninger_rev.pdf?media=1673713106). Gen sek. vurdere etter eget skjønn.Styret ønsker at...

NorwegianEnglishSpanish
Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny