+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Referater fra møter

Her finner du referater fra alle styremøter, samt lagledermøter og enkelte komitémøter

Styremøte 27. september 2021

Styremøte 27. september 2021

Grunnet forfall fra flere styremedlemmer var ikke styremøtet vedtaksdyktigUtsettes til neste møteInformasjonssak fra MArte Myhrer; Det er ytret ønske om videreutvikling av Team Norway og landslag for damer, med tanke på opprettelse av et utviklingsmiljø og fremtidig...

Styremøte 13. september 2021

Styremøte 13. september 2021

GodkjentAlex Guilford og Bjørn Christian Thode vil dele teknisk ansvar mellom Drammen og Sandefjord på lørdagen. Vi har en utfordring med dommere til arrangementet, men dette jobbes med.Klubber gis mulighet til refusjon for innkjøp av hurtigtester i tilknytning til...

Styremøte 5. juli 2021

Styremøte 5. juli 2021

GodkjentGodkjentOppfølging sak 2021-06-14-5: Markedskampanje ved Alice FjelldalLittle League: Bjørn Christian Thode velger et arrangement for filming/photo shootGSS: Marte Myhrer velger et arrangement for filming/photo shoot - 31. jul. 2021 i Drammen?  - må...

Styremøte 14. juni 2021

Styremøte 14. juni 2021

GodkjentGodkjentGenerell oppdatering og forventning videre. Oppdatering på forventet turneringsavvikling resten av sesongen. GS ga en kort oppdatering på situasjonen hvor vi fortsatt ikke vet om vi vil kunne åpne opp for konkurranser på noe alderstrinn før...

Styremøte 19. april 2021

Styremøte 19. april 2021

Godkjent Turneringsaktivitet for aktive fra 20 år og oppover vil tidligst kunne starte fra 1. juni GS og Utviklingskonsulent inviterer og oppdaterer klubbene fortløpende. Administrasjonen ved GS gis mandat til å avgjøre deltakelse i EM C-pool i slutten av juni. GS tar...

Styremøte 15. februar 2021

Styremøte 15. februar 2021

GodkjentGS etterlyser svar på ytterligere informasjon om arrangementet. Styret er positiv til initiativet, men tror ikke det er gjennomførbart programmet slik det er presentert.Det er sendt ut spørreundersøkelse om mulig fremtidig tverridrettslig Nordisk Mesterskap...

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny