+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak nr 20210111-1

Styret gjennomgikk utkast til Operasjon Wildfire/Full Telling, før presentasjon for klubbledere i 25. januar. Prosjektet krever godkjenning av forbundstinget, men det ansees som lite heldig av henyn til planlegging og gjennomføring å vente til forbundstinget 14, mars. Klubbledermøtet 25. januar har til hensikt avstemme prosjektet med klubbene før prosjektstart, slik at eventuelle endringer kan foretas før tinget.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny