+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak nr 20210913-1

%

Sak nr 20210913-2

Alex Guilford og Bjørn Christian Thode vil dele teknisk ansvar mellom Drammen og Sandefjord på lørdagen. Vi har en utfordring med dommere til arrangementet, men dette jobbes med.
Klubber gis mulighet til refusjon for innkjøp av hurtigtester i tilknytning til arrangementet.

%

Sak nr 20210913-3

GS informerte om at det jobbes med utarbeidelse av felles portal og rutiner for idretten. NSBF har uttrykt ønske om å benytte en slik portal, hvor juridisk og prosessbistand vil være en del av løsningen. Det vil være en kostnad knyttet til benyttelse av portalen.

%

Sak nr 20210913-4

Det er et fellesidrettslig ønske om å promotere åpning av norsk idrett gjennom idrettsarrangementer på samme dag, 25. september. NIF har utarbeidet markedsføringsmateriell som kan tilpasses den enkelte idrett/idrettslag.

%

Sak nr 20210913-5

Det er ønske om å organisere ungdomsturering/clinic i november, med NSBF som arrangør. Administrasjonen ser etter mulige arrangementssteder. Koordineres med Andy Johnson

%

Sak nr 20210913-6

Administrasjonen ser etter mulige arrangementssteder. Koordineres med Andy Johnson

%

Sak nr 20210913-7

Styremedlem Barbara Eliassen deltar på vegne av styret. GS deltar fredag 16. oktober.

%

Sak nr 20210913-8

Avholdes på Ullevål Stadion, med overnatting på Thon Hotell Ullevål. Klubber inviteres til å fremme saker som ønskes diskutert. 

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny