+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak nr 20201214-1

%

Sak nr 20201214-2

Fullmaktsmatrisen viser hvem i styret og administrasjon som har fullmakt til å signere på vegne av forbundet og godkjenne økonomiske disposisjoner. Godkjent enstemmig.

%

Sak nr 20201214-3

Det vises til invitasjon til deltakelse i Idrettens Styringsbarometer. Godt styringssett og lederskap i særforbundene er et av målsettingene for norsk idrett. Idrettens Styrebarometer brukes som et læringsverktøy for styrene i særforbundene slik at målene kan nåes.
Det anbefales at styret tar del i dette. 
«Norges idrettsforbund gjennomfører en ny spørreundersøkelse i september/oktober. Vi inviterer særforbund og idrettskretser til å bli med på suksessen fra tidligere, og få et unikt innblikk i egen organisasjon med Idrettens styrebaromerer for 2019. 
Få svar på: 

  • Hvordan vurderer styret og administrasjonen sitt eget og hverandres arbeid?
  • Hvordan jobber organisasjonen med planer og mål? 
  • Hvordan oppleves samarbeidet med andre organisasjonsledd i idretten? 

Undersøkelsen er gratis, og dere får også gjennomgang og workshop med erfarne veiledere». 

GS undersøker med NIF om det fortsatt er mulig å delta på kommende runde av Styrebarometeret.

%

Sak nr 20201214-4

Gjennomgå utkast til ny strategiplan for den neste 3-års  perioden, med spesiell fokus på rekruttering av barn og unge og videreutvikling av softball som konsept. nnstiler på bruk av inntil kr 300 000,- av egenkapital til prosjektet. Prosjektet vil være helt avhengig av at klubbene har eierskap til det. Se også styresak 2020.12.14-6.

%

Sak nr 20201214-5

GS kontakter alle klubber og undersøker hvor vidt alle personer med ansvar for mindreårige eller utviklingshemmede 

%

Sak nr 20201214-6

Mottatt tilbud fra Robust Studio AS på markedføringsprosjekt på kr 90 000,- + MVA, som en del av Operation Wildfire. Alice Fjelldal kontakter tilbyder for kontaktsutkast og avklaring vedrørende variable kostnader som f.eks. reisekostnader. 

%

Sak nr 20201214-7

Mandat godkjent enstemmig.

NorwegianEnglishSpanish
Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny