+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak nr 20210419-1

%

Sak nr 20210419-2

  • Turneringsaktivitet for aktive fra 20 år og oppover vil tidligst kunne starte fra 1. juni
  • GS og Utviklingskonsulent inviterer og oppdaterer klubbene fortløpende.

%

Sak nr 20210419-3

Administrasjonen ved GS gis mandat til å avgjøre deltakelse i EM C-pool i slutten av juni.

  • GS tar avgjørelsen sammen med Teknisk Direktør
  • Vedrørende eventuell turnering i Finland i begynnelsen av juli vurderes etter smittesituasjon.
  • Forbundet er eventuelt invitert til landslagssamling mot Sverige og Finland 4. – 5. september. Dette vurderes fortløpende

%

Sak nr 20210419-4

GS ga en rask gjennomgang av status, hvor de fleste av innsatsområdene har blitt satt på vent grunnet covid-19. Vi forsøker å gjennomføre så mange skolebesøk som retningslinjene tillater.

%

Sak nr 20210419-5

  • GS publiserer på hjemmeside
  • Alice publiserer på FB + Instagram

%

Sak nr 20210419-6

President Aleksander Nilsen introduserte ideen om å kontakte andre, nært belektede idretter for raskere rekruttering av spillere med grunnleggende ferdigheter relevant for våre idretter. Presidenten undersøker saken videre.

%

Sak nr 20210419-7

President Aleksander Nilsen presenterte alternative ideer for videreutvikling av våre aktiviteter;

  • Coach Ballgame
  • Savanah Bananas

%

Sak nr 20210419-8

Marte Myhrer tok opp behovet for klarggjøing av regler og konsekvenser for oppførsel som ikke er direkte nedfelt i turneringsreglemet eller NIF’s lover. Det ble henvist til gjeldende kode for forbundsserien. GSS kan tilpasse egne ved behov. Dommerne må informeres og gis opplæring i forbindelse med dommerutdanning.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny