+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Sak nr.

Sandefjord Vikings begynner arbeid med å bygge en fullverdig softballbane som også kan brukes til baseball og little league i Sandefjord. De søker om NOK 75.000 i støtte, med plan om videre støtte i kommende år.

Styret godkjenner å gi NOK 70.000 i støtte til Sandefjord.

Sak nr.

Planleggingen av Softball Vintercup 2018 er i full gang. Leder av softballkomitéen og arrangementsansvarlig David Schroeder deltok på møtet der planene for arrangementet ble diskutert.

Sak nr.

Sjurd Skutlaberg fra Teknisk Komité deltok på møtet for å diskutere status og planer for turneringsspill 2018. Det er størst fokus på NM-uka da dette er et nytt arrangmenet for oss, og en god mulighet for ekstern profilering av baseball. Sjurd kontakter klubbene per telefon fortløpende for å diskutere dette.

Sak nr.

Det har vært mye positiv tilbakemelding fra klubbene og stor interesse for dommerkurs. Det blir mest sannsynlig kurs begge helgene 7. april og 14.april.

Styret og dommerene som arrangerer kurset har blitt enige om en godtgjørelse på NOK 200,- per dommer per time kurset avholdes, samt tilsvarende antall timer forberedelse. Endelig budsjett, egenandeler osv. bestemmes på neste styremøte.

NorwegianEnglishSpanish
Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny