+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak nr 20210705-1

%

Sak nr 20210705-2

%

Sak nr 20210705-3

Oppfølging sak 2021-06-14-5: Markedskampanje ved Alice Fjelldal
Little League: Bjørn Christian Thode velger et arrangement for filming/photo shoot
GSS: Marte Myhrer velger et arrangement for filming/photo shoot –  i Drammen?  – må bekreftes.
ESB: Alex Guilford / Aleksander Nilsen velger et arrangement for filming/photo shoot  i Trondheim?
I tillegg: 4. – 5. september NM Baseball i Kristiansand, og 18. – 19. september NM Softball TBA

%

Sak nr 20210705-4

Bjørn Christian Thode utarbeider modul for dommerkurs i softball, og kontakter aktuelle dommere for gjennomføring av kurs og koordinerer med Alex Guilford.

%

Sak nr 20210705-5

Kristiansand jobber med søkand om NM i softball. Drammen vil kontaktes av Bjørn Christian Thode for revidering av søknad.
Det tas avgjørelse om lokasjon av NM av NSBF adm. innen utgangen av uke 27.

%

Sak nr 20210705-6

Softballkomiteen utarbeider handlingsplan og kartlegger potensielle bedrifter for bedriftssoftball som enkeltarrangementer og grunnlag for videre rekruttering.

%

Sak nr 20210705-7

Valg av delegat(er) til 15. oktober (Ledermøte) og 16. – 17. oktober (Ekstraordinært Idrettsting). Styret avgjør delegat(er) per e-post innen 12. august.

%

Sak nr 20210705-8

Settes til helgen 23. -24. oktober, på Ullevål. Bjørn Christian Thode booker rom. NSBF Hovedstyre forbereder utkast til agenda og diskusjonspunkter  til neste styremøte

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny