+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak nr. 1

Styret vedtok opprettelse av komité for å legge bedre til rette for aktivitet for kvinner, samt øke andelen av kvinner i alle aldre som har verv og funksjoner i forbundet. Styremedlem Marte Overgaard har lederansvar i komiteen og utarbeider mandat i samarbeid med Alice Fjelldal.

%

Sak nr. 2

Bjørn Christian Thode gjennomgikk NIF sin pågående moderniseringsprosess, og NSBF sitt høringssvar.
20170904 Høringsnotat om enklere idrettslag (002)
2017.11.30_Enklere_idrettslag_svar_NSBF

%

Sak nr. 3

Alice Fjelldal presenterte utarbeidet mandat for softballkomiteen. Styret godkjente mandatet.

%

Sak nr. 4

Bjørn Christian Thode presenterte regnskapstall, som viste at forbundet vil gå med overskudd for 2017. På møtetidspunktet var ikke tall for 4. kvartal klare.

%

Sak nr. 5

Sven Richard Magerøy Tønnessen orienterete om progresjonen i Turneringskomiteens sitt arbeid med revidering av turenringsreglementet for 2018.

%

Sak nr. 6

Styret godkjente nye serienavn fo.m 2018-sesongen; Eliteserien i Baseball (ESB), Norsk Baseball-liga (NBL) og Forbundsserien (FSB)

%

Sak nr. 7

Alice Fjelldal og Bjørn Christian Thode orienterte.

%

Sak nr. 8

Det planlegges to dommerkurs i april 2018, i henholdsvis Drammen og Stavanger. Eivind Tysnes og Tony Jones har utarbeidet kursene og vil lede disse. Kurs- og påmeldingsinformasjon publiseres så snart som mulig.

%

Sak nr. 9

Styret avventer resultat av ledersamling i norsk idrett på Gardermoen 24. januar.

NorwegianEnglishSpanish
Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny