+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

NSBF sitt turneringsreglement for 2016, og oppdaterte rutiner for innlevering av scoresheets og line-up cards. De viktigste endringene i turneringsreglementet siden 2015 er strengere retningslinjer for walk-overs, inkludert innføring av bøter, og en oppdatering av reglene for bruk av spillere mellom ulike lag i samme klubb.

De viktigste oppdateringene til turneringsreglementet:

Prosess:

 • Alle klager og protester rettes nå til Teknisk Direktør i første instans. Kun tilbakemeldinger som gjelder selve turneringsreglementet direkte rettes til Teknisk Komite

Strengere konsekvenser for walk-overs:

 • Walk-over i double headers teller nå som to walk-overs i stedet for én som i 2015
 • Ved tre walk-overs blir laget utestengt fra serien. Det vil ikke gis dispensasjon fra dette
 • Ved avgitt walk-over skal laget som gir walk-over betale 2500kr til NSBF. Disse pengene blir videreført til laget som det blir gitt walk-over til

Bruk av spillere mellom ulike lag i samme klubb:

 • Fjernet maksbegrensning på antall kamper en spiller kan spille for annet lag
 • Økt antall innings pitchet før en spiller er definert som første divisjon-pitcher

Annet:

 • Generelle avklaringer, tydeliggjøringer og spesifiseringer diverse steder i reglementet

 

Nye retningslinjer ang. Line-up Cards og Scoresheets for 2016:

Innleveringsfristene har blitt endret i 2016 til 24 timer etter kampstart. Dersom fristene ikke blir holdt, straffes laget ihht §15.03.
Line-up cards og score cards skal lastes opp til https://baseballnorge.atlassian.net/wiki/display/TD under den kampen som dokumentet gjelder.
 • Line-up Cards (LC)- Ugyldige Line-up Cards blir ikke godkjent, og medfører diskvalifikasjon og tap av kampen 0-7. Krav for gyldig/godkjent LC er følgende:
  • TYDELIG og fullt lesbart
  • Ført på offisielt NSBF Lineup Card -skjema
  • Dato
  • Kampnummer
  • Lagnavn
  • Spillernavn
   • ETTERNAVN, Fornavn
    • Dersom spilleren har to eller flere etternavn skal minst det første av disse etternavnene stå på kortet. F.eks Ola Hvermannsen Nordmann skal føres slik: “HVERMANNSEN NORDMANN, Ola” eller “HVERMANNSEN, Ola”.
   • Kallenavn eller alternative navn blir ikke godkjent. Det må stå samme navn på LC som på rosteren og scoresheet
  • Draktnummer
  • Forsvarsposisjon ved kampstart
  • Låsespiller skal markeres med LS før etternavnet. F.eks. “LS HVERMANNSEN, Ola”
  • Utenlandsk spiller skal markeres med UL før etternavnet. F.eks. “UL HVERMANNSEN, Ola”
 • Scoresheets – Ugyldige scoresheets blir ikke godkjent og medfører diskvalifikasjon og tap av kampen 0-7. Krav for gyldig scoresheet er følgende:
  • Tydelig og fullt lesbart
  • Ført i offisiell NSBF Scorebook
  • Dato
  • Kampnummer
  • Bane
  • Dommernavn
  • Lagnavnene
  • Box Score-rubrikkene
  • Spillernavnene
   • Samme krav som under “Lineup Cards, spillernavn”
  • Draktnummer
  • Forsvarsposisjon ved kampstart og TYDELIG informasjon om innbytte eller ombytte
  • Det mp fremgå tydelig hvilke pitchere som har pitchet når, og hvor mye. Bruk helst pitchingrubrikken nederst
  • Balls og Strikes MÅ registreres
   • I en 9-inning kamp er det ca. 300 pitches. Det skjer at vi går glipp av enkelte pitches, men her kreves det innsats i god tro.
  • Underskrifter- Dommerne, laglederne for begge lag, og scorekeeperne
   • Ikke gå fra banen før ALLE har signert begge scoresheetene

Spørsmål eller innspill rettes TD/ Head Scorekeeper.

Left Menu IconTurneringer
Meny