+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Når:
mars 17, 2024@12:00-16:00
2024-03-17T12:00:00+01:00
2024-03-17T16:00:00+01:00
Hvor:
Idrettens Hus, Ullevål Stadion
Sognsveien 73
0854 Oslo
Norge
Forbundstinget 2024 @ Idrettens Hus, Ullevål Stadion | Oslo | Norge

Tinget avholdes med personlig fremmøte.
Dersom møtet avholdes som hybridmøte (fysisk/digitalt) vil påmeldte deltakere vil motta egen lenke til Teams for deler av programmet.

Forbundstinget
:
Start er søndag 17. mars kl. 12:00 og forventes avsluttet senest kl. 16:00. Ved hybridløsning vil stemmeberettigede representanter motta egen informasjon og tilgang til avstemmingsløsning.
Saker som ønskes behandlet bes om å være sendt inn senest 17. februar.

Send inn saksinnspill.

Direkte etter forbundstinget vil nytt styre avholde konstituerende styremøte.

Saksdokumenter til forbundstinget 2024 (kommer senest 3. mars):
1) Saksliste med agenda for Forbundstinget 2024
– Utkast «Langtidsplan 2024 – 2027»
2) Styrets Årsrapport 2023
3) Årsregnskap 2023
4) Revinsjonsberetning 2023
5) Kontrollutvalgets rapport
6) Budsjett 2024
7) Valg 2024-2026 (se pkt. 1)

Protokoll Forbundsting 2023

Påmelding til Forbundstinget
Delegatskjema 2024

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny