+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Bli med i Softballkomiteen!

Bli med i Softballkomiteen!

Styret i NSBF har valgt David Schroeder til å ta over ledervervet i Softballkomiteen etter Marte Myhrer. Vi takker Marte for hennes arbeid og innsats i komiteen de to siste sesongene! Hun har vært avgjørende for å trekke arbeidet i komiteen og rekrutteringen til...

les mer
Etiske retningslinjer for overganger

Etiske retningslinjer for overganger

Under Høstkonferansen ble det uttrykt ønske fra NSBF sine klubber at det skal utvikles kjøreregler eller etiske retningslinjer for overgang mellom klubber og miljøer, også langt nedover i aldersklassene. Nye etiske retningslinjer ble behandlet i forbundsstyremøte 14....

les mer
Little League Innendørsturnering 15. oktober

Little League Innendørsturnering 15. oktober

Mjøndalen Brown Sox og Norges Softball og Baseballforbund inviterer til innendørsturnering i Little League førstkommende lørdag. Arrangementet er for jenter og gutter i alderen 8 - 13 år og det er gratis adgang. Les mer

les mer
Høstkonferansen og Årsavlutning 22. -23. oktober

Høstkonferansen og Årsavlutning 22. -23. oktober

Velkommen til årets Høstkonferanse. Årets konferanse gjennomføres helgen 22. - 23. oktober, på Ullevål Stadion. Høst- og vårkonferansene er møteplassen hvor våre medlemmer kan møtes, diskurere og planlegge hvordan vi sammen kan utvikle softball og baseball i Norge....

les mer
Endringer i avtalen med Nordic Choice Hotels

Endringer i avtalen med Nordic Choice Hotels

Nordic Choice Hotels er vår foretrukne partner for hotellopphold. Fra og med sesongen 2022 er den tidligere landingssiden fjernet og vi er tildelt en egen fordelskode. Benytt koden CH60231484 ved bestilling, eller lagre den i din personlige profil hos Nordic Choice...

les mer
Spillemidler til utstyr 2021

Spillemidler til utstyr 2021

Det er nå klart for en ny søknadsrunde! Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2020 (med fakturadato i 2021). Søknadsfristen er onsdag 9. mars 2022. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist! Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter,...

les mer
Styremøte 31. januar 2022

Styremøte 31. januar 2022

GodkjentGodkjentForbundsting 2022; Budsjettbehandling og RapporterStyret gjennomgikk utkast til budsjett. GS utarbeider nytt utkast i samarbeid med Marte Myhrer innen 11. feb. 2022 .Styret vedtok en ramme for underskudd på maksimalt 10 % av fri egenkapital.GS...

les mer
NSBF
Generelt

Barn og Ungdom
Generelt

Softball
Generelt

Baseball
Generelt

NSBF
Internasjonale ambisjoner bygget på sterke lokalmiljøer

Klubben er det viktigste leddet i norsk softball og baseball og disse må utvikles til å bli bedre og sterkere organisasjoner i lokalmiljøet. For å styrke de lokale miljøene skal NSBF bidra til at barn og ungdommer får muligheter til spille og ha det gøy med softball og baseball.

NSBF skal bidra til kompetanseheving for trenere, funksjonærer og styrer, i tillegg til å understøtte dette arbeidet lokalt ved økonomiske støtteordninger der hvor klubbene leverer aktivitets- og kompetanseutvikling i tråd med forbundets målsettinger og Idrettspolitisk Dokument (IPD).

For å øke antallet aktive i klubbene ønsker NSBF å ha ekstra fokus på softball, den enkleste inngangsporten til idrettene våre.

Den siste delen av satsningen vår er toppidrettssatsingen, som skal gi unge utøvere et mål å strekke seg etter. Vi skal dyrke våre idrettshelter som har oppnådd et landslag nivå, og våre landslagsutøvere skal gi tilbake til lokalmiljøene. Sterke lokalmiljø skal bidra til spillere på landslagsnivå, som i seg selv er ressurser lokalt.
Dette gir oss de fire fokusområdene for vår strategi:
• Barn og ungdom
• Kompetanseheving
• Softball
• Toppidrett
Vår tidligere strategi hadde fokus på styrearbeid, anlegg, media, og barn og unge. Våre nye fokusområder medfører ikke at media, anlegg og styrearbeid prioriteres vekk. NSBF kommer fremdeles til å støtte anleggsutvikling, promotere baseball og softball og vil fortsatt jobbe for å være et effektivt styre for våre medlemsklubber. Våre nye fokus områder innebærer at vårt arbeid de neste årene skal styrke og puste mer liv inn i det vi anser som våre kjerneaktiviteter

les mer

Barne -og Ungdom

Norges Softball -og Baseball forbund har som mål å fremme baseball og softball i hele landet, og legge til rette for aktivitet for barn og unge.

Little league skal være ett trygt sted for barn hvor de kan ha det gøy samtidig som de er aktive sammen med andre.

Derfor er barn og ungdom hovedprioriteten til NSBF.

Softball

Softball er et hurtig spill, hvor man spiller på en mindre bane enn baseball, og med større ball og smalere balltre. I tillegg kaster pitcheren underhåndkast. Til tross for navnet, er ballen er like har som en baseball.

Fastpitch Softball
Fastpitch er den mest utbredte konkurranseformen for softball og på det olympiske programmet. Pitcheren kaster raske underhåndkast.

Slow Pitch Softball
Slow Pitch er en actionfylt form for softball, som kan tilpasses nesten alle ferdighetsnivå og alder. I motsetning til fastpitch kastes ballen i en høy bue, og lagene består ofte av både gutter og jenter.
De fleste klubbene i NSBF tilbyr en form for softball.

Baseball

Baseball er den mest utbredte idretten vi organiserer. Banen er større enn i softball, men ballen er mindre og balltreet litt bredere. Pitcheren kaster overhåndskast

Eliteserien
Eliteserien er Norges toppserie i baseball. Her spiller de klubbene som virkelig satser – på det sportslige, organisatoriske og utviklingsmessige.

Forbundsserien
Er ligaen med fokus på vennskap og utvikling fremfor konkurranse og kniving.

feb
4
lør
Trenerløypa – Trener 1, modul 1 @ Mjøndalshallen
feb 4@09:00-feb 5@17:00
Trenerløypa - Trener 1, modul 1 @ Mjøndalshallen | Viken | Norge
Beskrivelse: Kurset består av idrettsspesifikke praktiske og teoretiske kurstimer og organiseres over 1 kurshelg. Kurset tar for seg baseball og softball tilrettelagt for barn og unge, med spesiell vekt på utøvere som er nye for idretten. Kurset er del 1 av 3 for komplett Trener 1-utdannelse, men vil alene gi deltakerne NSBF-godkjent lisens som Tee-Ball/Little League-trener/assistent. For godkjennelse som Trener 1 må kandidaten også gjennomføre praksis i klubb/forbund i henhold til studiekrav (45t) (modul 3).
Temaer:
1) Introduksjon og teori
2) Basisferdigheter; kast, mottak og fielding
3) Slagtrening
4) Lagøvelser, og «Hvordan blir det GØY?!?!»
5) Praktisk gjennomføring av trening og kamp
6) Trenerrollen (e-læring)
7) Barneidrettens verdigrunnlag (e-læring)
Tid: 09.00 – 17.00, begge dager
Forkunnskaper: Det kreves ingen forkunnskaper, men det er en fordel å ha kjennskap til idrettene. Kursdeltakerne vil gjennomføre en 20 minutters flervalgsprøve forut for kurset for å teste kunnskapsnivået. Kursdeltakere som ikke oppnår minimum 80 % korrekte svar vil bli tilbudt et enkelt introduksjonskurs som vil omfatte basis regler og spilloppbygging.
Målgruppe: Kurset er rettet mot nye instruktører (nybegynnere) av nybegynnere i aldersgruppen under 12 år. Kurset forutsetter basiskunnskaper for idrettene (grunnleggende regler og spillforståelse) og deltakerne vil bli testet i dette forut for kurset, og er nødvendig for å trene nybegynnere i alle aldre innen både softball og baseball. Kursdeltakerne forutsettes å ha gjennomført NIF sitt e-læringskurs for «Trenerrollen» (4t) og «Barneidrettens verdigrunnlag» (2,5t) før kursstart. Nedre anbefalt alder for kursdeltaker for å oppnå Trener 1 er 16 år, men etter individuell vurdering kan deltakere ned til 14 år delta på Modul 1 – Little League- og Tee Ball-trenerkurs.
Læringsmål: Mål med kurset er å gjøre treneren i stand til å:
• Gi en innlæring av grunnleggende soft- og baseballtekniske ferdigheter.
• Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøverne på et grunnleggende nivå.
• Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.Treneren skal ved fullført kurs ha tilegnet seg:
• Inngående praktisk og teoretisk kunnskap om soft- og baseballmetodikk for nybegynnere.
• Kunnskap om sentrale prinsipper for trening innen soft- og baseball, rettet mot barn og ungdom.
• Ferdigheter i å planlegge, tilrettelegge, veilede og lede treningsarbeid på en konstruktiv og variert måte i tråd med idrettens verdigrunnlag.
Timer med lærer, praksis: 12 timer
Timer med lærer, teori: 4 timer
Timer uten lærer, e-kurs: 4 timer
mar
18
lør
NSBF Forbundsting 2023 @ Clarion Atlantic, Sandefjord
mar 18@11:30-15:00
NSBF Forbundsting 2023 @ Clarion Atlantic, Sandefjord | Vestfold og Telemark | Norge

FORBUNDSTINGET 2023
Tinget avholdes med personlig fremmøte.
Påmeldte deltakere vil motta egen lenke til Teams for deler av programmet, forut for møtet.

Forbundstinget
:
Start er søndag 18. mars kl. 11:30 og forventes avsluttet senest kl. 15:00. Stemmeberettigede representanter vil motta egen informasjon og tilgang til avstemmingsløsning.
Saker som ønskes behandlet bes om å være sendt inn senest 20. februar, slik at de kan komme på agendaen.
Direkte etter forbundstinget vil nytt styre avholde konstituerende styremøte.

Saksdokumenter til forbundstinget 2023 (kommer):
1) Saksliste med agenda Forbundstinget 2023
2) Styrets Årsrapport 2022
3) Årsregnskap 2022
4) Revinsjonsberetning 2022
5) Kontrollkomiteens rapport
6) Saker til behandling (se pkt. 1)
7) Budsjett 2023-25
8) Valg 2023-2025 (se pkt. 1)

Påmelding til Forbundstinget
Delegatskjema 2023

 

Softball Vintercup 2023 @ Sandarhallen
mar 18@16:00-23:59
Softball Vintercup 2023 @ Sandarhallen | Vestfold og Telemark | Norge

Påmelding til Softball Vintercup er åpen og gjøres gjennom ekstren side.

NSBF lever etter visjonen “GØY hver gang” med de underbyggende verdiene “Grenseløse, Økende, Ytende”. Enhver interaksjon med våre idretter skal preges av at det er gøy, enten det er gøy på banen, gøy som tilskuer eller gøy med god stemning i et møte.

Våre fire strategiske satsingsområder

Ligger til grunn for våre beslutninger og prioriteringer…

… som skal bidra til at vi når våre målsetninger for 2024:

Barn og unge

Vi fortsetter med satsningen på barn og unge. Det første steget er tatt med opprettelsen av BUK, (Barn- og Ungdomskomiteen). Vi ønsker å bygge videre på det arbeidet som er gjort av BUK, og ta med oss deres langtidsplan, som ble presentert i 2017

Toppidrett

Landslaget i baseball er blant de beste lagene i C-gruppa i Europa
Norges Baseballakademi har elitesatsing for ungdom med minst 20 deltakere i hver region

Softball

Det er aktive miljøer i hver region som spiller softball på rekreasjonelt nivå
Det er organisert nasjonalt seriespill
Det er minst 500 registrerte aktive softballspillere

Kompetanse

For å bygge sterke lokalmiljø trenger vi frivillige trenere, dommere, scorekeepere og fungerende styrer. Vi vet at klubber ofte består av noen få ildsjeler som står på. Vi trenger enda flere ildsjeler, men også flere som bidrar litt mer lokalt

Grenseløse!

Med Grenseløse mener vi at alle skal få delta på sine premisser. Baseball og softball er tilgjengelig for alle aldersgrupper i store deler av landet. Det er også grenseløse idretter i den form av at de utover i store deler av verden.

Økende!

Vi er Økende som idrett, både nasjonalt og internasjonalt. Medlemstallene til NSBF har vært jevnt stigende de siste fem årene, og nå har vi satt i gang tiltak som skal sikre at vi når vårt mål om å være 1500 aktive medlemmer i 2024!

Ytende!

Vi er Ytende i alt det vi gjør. Som forbund skal vi yte på høyt nivå for våre medlemmer og medlemsklubber. Vi skal bistå med kunnskap og annen støtte. Vi er også Ytende når vi er på banen i form av en positiv innstilling og god innsats.

NorwegianEnglishSpanish
Left Menu IconTurneringer
Meny