+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Spillemidler til utstyr 2022

Spillemidler til utstyr 2022

Det er nå klart for en ny søknadsrunde! Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2022 (med fakturadato i 2022). Søknadsfristen er onsdag 15. mars 2023. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist! Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter,...

les mer
Styremøte 16. januar 2023

Styremøte 16. januar 2023

GodkjentGodkjentStatusgjennomgang for styremedlemmene.10. - 12. feb., Beograd. Bjørn Christian Thode får dekket reise og opphold av WBSC Europa som leder av WBSC Europe Integrity Commission. Aleksander Nilsen vurderer om han har mulighet til å reise,Generalsekretær...

les mer
Styremøte 16. januar 2023

Styremøte 5. desember 2022

GodkjentGodkjentNy sammensetning av BUK godkjent.BUK og Softballkomiteens leder bes presentere budsjettforslag med tilhørende tiltak for 2023, fortinnsvis med langtidsplan frem til 2025.Marius Sørå koordinerer med Bjørn Christian Thode i utkast til sponsorpakker til...

les mer
Bli med i Softballkomiteen!

Bli med i Softballkomiteen!

Styret i NSBF har valgt David Schroeder til å ta over ledervervet i Softballkomiteen etter Marte Myhrer. Vi takker Marte for hennes arbeid og innsats i komiteen de to siste sesongene! Hun har vært avgjørende for å trekke arbeidet i komiteen og rekrutteringen til...

les mer
Styremøte 16. januar 2023

Styremøte 11. november 2022

GodkjentGodkjentAnsvarspersoner presenterte sammendrag og erfaringer fra konferansen og årsavslutningen.Foreslås avholdt 18. mars i Sandefjord, kl. 11:00 - 15:30. Det er planlagt innendørsturnering i "åpen" softball i Sandarhallen fra kl. 16:00, etter samme mal som...

les mer
Etiske retningslinjer for overganger

Etiske retningslinjer for overganger

Under Høstkonferansen ble det uttrykt ønske fra NSBF sine klubber at det skal utvikles kjøreregler eller etiske retningslinjer for overgang mellom klubber og miljøer, også langt nedover i aldersklassene. Nye etiske retningslinjer ble behandlet i forbundsstyremøte 14....

les mer
Styremøte 16. januar 2023

Styremøte 17. oktober 2022

GodkjentGodkjentUtsettes til neste møteStyret gjennomførte statusoppdatering før konferansen.Informasjonssak Mjøndalen LL: Søknad om kr 60 000,- i støtte til backstop.- Innvilget. Trondheim Baseball: Søknad om kr 15 000,- i reisestøtte for Little League-spillere for å...

les mer
NSBF
Generelt

Barn og Ungdom
Generelt

Softball
Generelt

Baseball
Generelt

NSBF
Internasjonale ambisjoner bygget på sterke lokalmiljøer

Klubben er det viktigste leddet i norsk softball og baseball og disse må utvikles til å bli bedre og sterkere organisasjoner i lokalmiljøet. For å styrke de lokale miljøene skal NSBF bidra til at barn og ungdommer får muligheter til spille og ha det gøy med softball og baseball.

NSBF skal bidra til kompetanseheving for trenere, funksjonærer og styrer, i tillegg til å understøtte dette arbeidet lokalt ved økonomiske støtteordninger der hvor klubbene leverer aktivitets- og kompetanseutvikling i tråd med forbundets målsettinger og Idrettspolitisk Dokument (IPD).

For å øke antallet aktive i klubbene ønsker NSBF å ha ekstra fokus på softball, den enkleste inngangsporten til idrettene våre.

Den siste delen av satsningen vår er toppidrettssatsingen, som skal gi unge utøvere et mål å strekke seg etter. Vi skal dyrke våre idrettshelter som har oppnådd et landslag nivå, og våre landslagsutøvere skal gi tilbake til lokalmiljøene. Sterke lokalmiljø skal bidra til spillere på landslagsnivå, som i seg selv er ressurser lokalt.
Dette gir oss de fire fokusområdene for vår strategi:
• Barn og ungdom
• Kompetanseheving
• Softball
• Toppidrett
Vår tidligere strategi hadde fokus på styrearbeid, anlegg, media, og barn og unge. Våre nye fokusområder medfører ikke at media, anlegg og styrearbeid prioriteres vekk. NSBF kommer fremdeles til å støtte anleggsutvikling, promotere baseball og softball og vil fortsatt jobbe for å være et effektivt styre for våre medlemsklubber. Våre nye fokus områder innebærer at vårt arbeid de neste årene skal styrke og puste mer liv inn i det vi anser som våre kjerneaktiviteter

les mer

Barne -og Ungdom

Norges Softball -og Baseball forbund har som mål å fremme baseball og softball i hele landet, og legge til rette for aktivitet for barn og unge.

Little league skal være ett trygt sted for barn hvor de kan ha det gøy samtidig som de er aktive sammen med andre.

Derfor er barn og ungdom hovedprioriteten til NSBF.

Softball

Softball er et hurtig spill, hvor man spiller på en mindre bane enn baseball, og med større ball og smalere balltre. I tillegg kaster pitcheren underhåndkast. Til tross for navnet, er ballen er like har som en baseball.

Fastpitch Softball
Fastpitch er den mest utbredte konkurranseformen for softball og på det olympiske programmet. Pitcheren kaster raske underhåndkast.

Slow Pitch Softball
Slow Pitch er en actionfylt form for softball, som kan tilpasses nesten alle ferdighetsnivå og alder. I motsetning til fastpitch kastes ballen i en høy bue, og lagene består ofte av både gutter og jenter.
De fleste klubbene i NSBF tilbyr en form for softball.

Baseball

Baseball er den mest utbredte idretten vi organiserer. Banen er større enn i softball, men ballen er mindre og balltreet litt bredere. Pitcheren kaster overhåndskast

Eliteserien
Eliteserien er Norges toppserie i baseball. Her spiller de klubbene som virkelig satser – på det sportslige, organisatoriske og utviklingsmessige.

Forbundsserien
Er ligaen med fokus på vennskap og utvikling fremfor konkurranse og kniving.

apr
22
lør
Little League Innendørsturnering @ Sandarhallen
apr 22@12:00-16:00
Little League Innendørsturnering @ Sandarhallen | Vestfold og Telemark | Norge

Vålerengen Baseball og Norges Softball og Baseballforbund inviterer til innendørsturnering i Little League søndag 22. april. Arrangementet er for jenter og gutter, primært i alderen 8 – 13 år, men 14-åringer kan tillates ved henvendelse til forbundskontoret.

Har du et barn som kan være interessert, så ta kontakt! Vi ønsker både nye og erfarne spillere velkommen 😊

okt
21
lør
TENTATIV: NSBF Høstkonferanse og Årsavslutning 2023 @ Idrettens Hus, Ullevål Stadion
okt 21@11:30-okt 22@15:00
TENTATIV: NSBF Høstkonferanse og Årsavslutning 2023 @ Idrettens Hus, Ullevål Stadion | Oslo | Norway

TENTATIV
Velkommen til årets Høstkonferanse.

Høst- og vårkonferansene er møteplassen hvor våre medlemmer kan møtes, diskurere og planlegge hvordan vi sammen kan utvikle softball og baseball i Norge. Klubbene vil få mulighet til å foreslå temaer som ønskes diskutert på møtene under konferansen

LØRDAG 21. OKTOBER
Høstkonferansen Dag 1

Start: kl. 11:30 og forventet avsluttet senest kl. 17:00.
Tentativt program

Deltakere inviteres til å sende inn forslag til diskusjonssaker i påmeldingsskjemaet.
Påmelding.
Lunsjbestilling for deltagere Dag 1

Årsavslutning 2023
:
Arrangeres på Ullevål Stadion.
Premieutdeling for 2023.
Start: kl. 19:30
Påmelding

SØNDAG 22. OKTOBER
Start: kl. 11:00 og forventet avsluttet senest kl. 15:00.

NSBF lever etter visjonen “GØY hver gang” med de underbyggende verdiene “Grenseløse, Økende, Ytende”. Enhver interaksjon med våre idretter skal preges av at det er gøy, enten det er gøy på banen, gøy som tilskuer eller gøy med god stemning i et møte.

Våre fire strategiske satsingsområder

Ligger til grunn for våre beslutninger og prioriteringer…

… som skal bidra til at vi når våre målsetninger for 2024:

Barn og unge

Vi fortsetter med satsningen på barn og unge. Det første steget er tatt med opprettelsen av BUK, (Barn- og Ungdomskomiteen). Vi ønsker å bygge videre på det arbeidet som er gjort av BUK, og ta med oss deres langtidsplan, som ble presentert i 2017

Toppidrett

Landslaget i baseball er blant de beste lagene i C-gruppa i Europa
Norges Baseballakademi har elitesatsing for ungdom med minst 20 deltakere i hver region

Softball

Det er aktive miljøer i hver region som spiller softball på rekreasjonelt nivå
Det er organisert nasjonalt seriespill
Det er minst 500 registrerte aktive softballspillere

Kompetanse

For å bygge sterke lokalmiljø trenger vi frivillige trenere, dommere, scorekeepere og fungerende styrer. Vi vet at klubber ofte består av noen få ildsjeler som står på. Vi trenger enda flere ildsjeler, men også flere som bidrar litt mer lokalt

Grenseløse!

Med Grenseløse mener vi at alle skal få delta på sine premisser. Baseball og softball er tilgjengelig for alle aldersgrupper i store deler av landet. Det er også grenseløse idretter i den form av at de utover i store deler av verden.

Økende!

Vi er Økende som idrett, både nasjonalt og internasjonalt. Medlemstallene til NSBF har vært jevnt stigende de siste fem årene, og nå har vi satt i gang tiltak som skal sikre at vi når vårt mål om å være 1500 aktive medlemmer i 2024!

Ytende!

Vi er Ytende i alt det vi gjør. Som forbund skal vi yte på høyt nivå for våre medlemmer og medlemsklubber. Vi skal bistå med kunnskap og annen støtte. Vi er også Ytende når vi er på banen i form av en positiv innstilling og god innsats.

NorwegianEnglishSpanish
Left Menu IconTurneringer
Meny