+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

SCOREKEEPING
Frem til ny digital scorekeeperløsning er på plass skal kamper føres på offisielt scoresheet og sendes inn til forbundet eller Teknisk Direktør.
Scorekeeping utføres av klubbene, dersom ikke annet er avtalt eksplisitt med forbundskontoret eller Teknisk Direktør. Under kamp førers det primært score for eget lag dersom ikke annet er avtalt. Lag kan bli enige om noen skal føre score for begge lag.


Dersom klubb ikke har offisiell scorekeepingblokk tilgjengelig, kan dette arket printes ut og benyttes:

1 – Baseball/Fastpitch softball – 9 spillere
2 – Slowpitch softball – 10 spillere
Veileder til utfylling av scoresheet: NSBF_Scoresheet_guide
Utfylt scoresheet signeres av alle parter og sendes til scoresheet@soft-baseball.no

Det skal fylles ut line-up for hvert lag, som skal deles med motstanderlag, dommer(e) og scorekeeper. Blokk med gjennomslagspapir kan bestilles fra forbundet. Alternativt kan det printes av klubben:
line_up_card

Bruk fullt navn på spiller ved utfylling, på lik linje med scoresheets

 

DØMMING
SKAL DU DØMME KAMP OG TRENGER FLY/OVERNATTING?

Forbundet dekker vanlige og rimelige reisekostnader i forbindelse med klubbenes dommerforpliktelser, og det er viktig at vi forsøker å holde reisekostnadene så lave som mulig. En forutsetning for dette er at reisen blir bestilt så tidlig som mulig og da trenger vi riktig reiseinformasjon.

Det er ditt ansvar å sørge for at korrekt informasjon blir oppgitt i skjemaet under.

Dersom annet ikke er avtalt, vil:
– man vil normalt bli booket inn på dobbeltrom, dersom dette ansees som passende.
– reisen vil først og fremst bli bestilt for at du som dommer skal kunne komme til og fra kampen(e) du skal dømme på rimeligst og, om mulig, raskest mulig måte.

Dersom du bestiller hotell selv, skal du:
– Nordic Choice Hotels er NSBF sin samarbeidspartner for hoteller. Koden CH60231484 ved bestilling for å få fordelsrabatten. 

Utlegg/refusjoner:
Dersom du har utlegg i forbindelse med reise i NSBF sin regi, kan du få refundert utlegg om disse er i henhold til forbundets retningslinjer og korrekt rapportert. Ytterligere informasjon finner du her: https://www.soft-baseball.no/offisiell-informasjon/refusjoner/

FORESPØRSEL OM DOMMERREISE

9 + 3 =

DOMMERRAPPORTER

Dommerrapport i papirformat fases ut og alle rapporter skal nå leveres elektronisk på Typeform:
👉 Eliteserien 2022
👉 Forbundsserien 2022
👉 Grand Slam Softball 2022
👉 Little League 2022

Dommerrapporten skal fylles ut og leveres innen 48 timer etter kampstart.

Dommerkurs i Drammen og Stavanger

Dommerkurs i Drammen og Stavanger

Satsingen i forbundet har de siste årene gitt økt aktivitet, noe som medfører et behov for flere dommere på alle nivåer i norsk soft- og baseball. Vi avholder derfor to Dommer I-kurs for nybegynnere og eksisterende dommere allerede i april....

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny