+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

strategi og handlingsplaner for forbundets arbeid

Under finner du dokumenter knyttet til forbundets strategiske planer for perioden 2019-2023, presentert og behandlet på forbundstinget 2019.

Strategiplan 2019-2023

forbundstinget 17. mars 2019 presenterte styret den overordnede strategiplanen og visjonen
for NSBF for perioden 2019 – 2023 – «Internasjonale ambisjoner bygget på sterke lokalmiljøer».

2019.03.03 – NSBF-Strategi 2019-2024

NSBF Baseball Strategy 2019-2023

Utvidelsesplan og Langtidsdeltakelse
Opprinnelig introdusert i 2016, styret viderefører planen for «Utvidelse» og  «Langtidsdeltakelse», som arbeidsdokumenter knyttet til Strategiplanen 2019-2023.
2018.10_Utvidelsesplan (BUP)

2018.10_Langtids Deltakelsesplan (LTDP)

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny