+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Instrukser

Instruks forbundsstyret NSBF

Instruks for forbundsstyrets arbeid, vedtatt i forbundsstyret 25. november 2019.
2019.11.25_Styreinstruks-for-forbundsstyret-i-NSBF

Generalsekreærinstruks

Instruks for NSBF sin Generalsekreær, vedatt forbundsstyret 25. november 2019.
2019_generalsekretærinstruks

Turneringsreglement

NSBF Turneringsreglement

Turneringsreglementet er styrende for alle turneringer i NSBF-regi. Det gir også en del føringer for klubber som ikke deltar i turneringsspill, så alle klubber må gjøre seg kjent med innholdet.

ESPORTS

Turneringsreglement for NSBF Esports-liga er gjeldende f.o.m 1. januar 2022. For områder som ikke er eksplisitt dekket i disse reglene, gjelder NSBF sitt til enhver tid gjeldende Turneringsreglement

Turneringsreglement Little League

Turneringsregler for Little League for 2019, vedtatt av BUK.
Vi minner om Retningslinjer for barneidrett (under 13 år) i soft- og baseball

 

Baseball5

WBSC Turneringsreglement for Baseball5 er gjeldende 1. januar 2022. For områder som ikke er eksplisitt dekket i disse reglene, gjelder NSBF sitt til enhver tid gjeldende Turneringsreglement

Co-Ed Softball

Turneringsreglement for Co-Ed Softball, gjeldende f.o.m 1. mars 2022. For områder som ikke er eksplisitt dekket i disse reglene, gjelder NSBF sitt til enhver tid gjeldende Turneringsreglement

Official Baseball Rules

Dette er Major League Baseball sine offisielle regler. Dersom regler ikke er spesifisert i NSBF Turneringsregelement er et Official Baseball Rules som er førende.

Lover og retningslinjer

NSBF Lovnorm

Lovnormen er styrende for NSBF sitt arbeid. Den er godkjent av NIF.

Retningslinjer for barneidrett (under 13 år) i soft- og baseball

Etter «Bestemmelser om barneidrett», pkt. 4, er særforbundene gitt muligheten til å utdype bestemmelsen innenfor rammen av sin egenart. Utdypning administreres av BUK, etter mandat fra styret i NSBF. Utdypningen er gjeldende og godkjent av NIF f.o.m sesongen 2017.

Retningslinjer for ungdomsidrett

NSBF har vedtatt egne retningslinjer for ungdomsidrett i tråd med idrettens mål og verdier for ungdomsidretten. Retningslinjene behandles av Barne- og Ungdomskomiteen (BUK).
For ytterligere informasjon om hvordan norsk idrett forholder seg til ungdomsidrett, henvises det Norges Idrettsforbunds sine websider

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny