NSBF Turneringsreglement

Turneringsreglementet er styrende for alle turneringer i NSBF-regi. Det gir også en del føringer for klubber som ikke deltar i turneringsspill, så alle klubber må gjøre seg kjent med innholdet.

Official Baseball Rules

Dette er Major League Baseball sine offisielle regler. Dersom regler ikke er spesifisert i NSBF Turneringsregelement er et Official Baseball Rules som er førende.

NSBF Lovnorm

Lovnormen er styrende for NSBF sitt arbeid. Den er godkjent av NIF.