+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Turneringsreglement

NSBF Turneringsreglement

Turneringsreglementet er styrende for alle turneringer i NSBF-regi.
Reglementet gir også en del føringer for klubber som ikke deltar i turneringsspill. Alle klubber må gjøre seg kjent med innholdet.
Skjema for midletidig spillerlån (§2.06)

 

NSBF Little League

Turneringsregler for Little League for 2019, vedtatt av BUK.
Vi minner om Retningslinjer for barneidrett (under 13 år) i soft- og baseball

 

Co-Ed Softball

Turneringsreglement for Co-Ed Softball, gjeldende f.o.m 1. januar 2024. For områder som ikke er eksplisitt dekket i disse reglene, gjelder NSBF sitt til enhver tid gjeldende Turneringsreglement

Søknader om godkjenning av bats skal sendes inn senest 10 virkedager før battet skal benyttes. Godkjente bat vil motta «godkjent-merke» av NSBF-representant på første mulige arrangement.
Søknad om godkjenning av bat
Godkjente bats for menn
Godkjente bats per lag

E-IDRETT

Turneringsreglement for NSBF Esports-liga er gjeldende f.o.m 1. januar 2022. For områder som ikke er eksplisitt dekket i disse reglene, gjelder NSBF sitt til enhver tid gjeldende Turneringsreglement

Official Baseball Rules

Dette er Major League Baseball sine offisielle regler. Dersom regler ikke er spesifisert i NSBF Turneringsregelement er et Official Baseball Rules som er førende.

Baseball5

WBSC Turneringsreglement for Baseball5 er gjeldende 1. januar 2022. For områder som ikke er eksplisitt dekket i disse reglene, gjelder NSBF sitt til enhver tid gjeldende Turneringsreglement

Lover og retningslinjer

Retningslinjer for bruk av bilder, video e.l. av barn og ungdom

Disse retningslinjene gjelder deling av alle typer bilder på nett av barn som deltar på våre aktiviteter, både i forbundets og klubbens regi.
Det kan være mange grunner til at foreldre ikke ønsker deling av bilder, og det kan være grunner som vi verken har noe med, eller som de ønsker å dele.
Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som kan identifiseres på bildene, før de publiseres.

Alle klubber må gjøre seg kjent med gjeldende regler, og skape rutiner som enkelt innhenter tillatelser fra foresatte om å dele bilder. Det enkleste er å hente inn en generell tillatelse. Arrangør av et arrangement er ansvarlig for å ha sjekket at tillatelse foreligger før deling av bilder skjer. Det holder ikke med å informere om at det vil bli tatt bilder som kan blir brukt til deling i forbindelse med et event. Vi ber derfor alle våre klubber om å ha skriftlig tillatelse fra foresatte.
2023.03.27?media=1713527174 MAL Samtykkeskjema for publisering av bilder

Retningslinjer for barneidrett (under 13 år) i soft- og baseball

Etter «Bestemmelser om barneidrett», pkt. 4, er særforbundene gitt muligheten til å utdype bestemmelsen innenfor rammen av sin egenart. Utdypning administreres av BUK, etter mandat fra styret i NSBF. Utdypningen er gjeldende og godkjent av NIF f.o.m sesongen 2017. Siste endring godkjent 2020.
Utdypning av Barneidrettsbestemmelsen for NSBF

Retningslinjer for ungdomsidrett

NSBF har vedtatt egne retningslinjer for ungdomsidrett i tråd med idrettens mål og verdier for ungdomsidretten. Retningslinjene behandles av Barne- og Ungdomskomiteen (BUK).
For ytterligere informasjon om hvordan norsk idrett forholder seg til ungdomsidrett, henvises det Norges Idrettsforbunds sine websider

NSBF Lovnorm

Lovnormen er styrende for NSBF sitt arbeid. Den er godkjent av NIF, og sist vedtatt forbundstinget 20.03.2022

Instrukser

Instruks forbundsstyret NSBF

Instruks for forbundsstyrets arbeid, vedtatt i forbundsstyret 25. november 2019.

Generalsekreærinstruks

Instruks for NSBF sin Generalsekreær, vedatt forbundsstyret 25. november 2019.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny