NSBF Turneringsreglement

Turneringsreglementet er styrende for alle turneringer i NSBF-regi. Det gir også en del føringer for klubber som ikke deltar i turneringsspill, så alle klubber må gjøre seg kjent med innholdet.

Official Baseball Rules

Dette er Major League Baseball sine offisielle regler. Dersom regler ikke er spesifisert i NSBF Turneringsregelement er et Official Baseball Rules som er førende.

NSBF Lovnorm

Lovnormen er styrende for NSBF sitt arbeid. Den er godkjent av NIF.

Retningslinjer for barneidrett (under 13 år) i soft- og baseball

Etter «Bestemmelser om barneidrett», pkt. 4, er særforbundene gitt muligheten til å utdype bestemmelsen innenfor rammen av sin egenart. Utdypning administreres av BUK, etter mandat fra styret i NSBF. Utdypningen er gjeldende og godkjent av NIF f.o.m sesongen 2017.

Retningslinjer for ungdomsidrett

NSBF forholder seg til idrettens retningslinjer for ungdomsidrett. Utøvere skal oppfordres til å ta del i konkurranser, men det skal ikke finnes noe press om å delta på noe annet nivå enn utøver selv ønsker. Våre idrettslag skal ikke bare legge til rette for at ungdom skal kunne drive idrett tilpasset egne ferdigheter og ambisjoner, men de som ønkser det skal også gis muligheter til å ta både leder- og funksjonærutdanning innen softball og baseball, og det oppfordres til å gi ungdom både ansvar og verv i den daglige driften av idrettslaget.

Share This