+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Hall of Fame, som bærer av tradisjoner og historie, gir en mulighet til å gi ekstra heder til de som har betydd mest for forbundet, klubbene og våre medlemmer. NSBF sin Hall of Fame ble opprettet 2016.

Vår Hall of Fame omfatter ikke bare spillere, men også ressurspersoner som har bidratt utover det vanlige for norsk softball og baseball. Det er et bredt utvalg av tidligere og nåværende aktive ressurspersoner som bidrar både i nominasjonsprosessen og det endelige valget. Følgende ressurspersoner deltar i prosessen fra nominasjon til valg:
1) Hall of Fame-komité – tidligere presidenter i NSBF
2) Hall of Fame-panel – aktive ledere i klubber i NSBF
3) Hall of Fame-medlemmer – personer innlemmet i NSBF Hall of Fame
4) NSBF sitt hovedstyre – sittende styre i NSBF, med unntak av varamedlem
5) Ansatte i NSBF – personer med fast ansettelse (hel- eller deltid) i NSBF.

Etter Hall of Fame 2016 vil ressurspanelet utvides med Hall of Fame-medlemmer.

Normalt innlemmes én person årlig, eller i spesielle tilfeller inntil 3 personer. Unntaket har vært 2016, hvor det høye antallet innlemmelser skyldtes et antatt etterslep for perioden etter 2006, som ville ha vært det første året en person kunne ha kommet med i Hall of Fame.

Vedtekter NSBF Hall of Fame

2023 – Nominasjonskjema HoF

 

2016

 

aaeaaqaaaaaaaambaaaajgywmjblyjc4ltg3ztetndhkzc05mjyzlwm2ndi2nte4ztg5oq

1) Tore Rismyhr (Christiania Slåballklubb)

«Tore Rismyhr arbeidet for å stifte NSBF og innlemme det i NIF og de internasjonale forbund; ISF, ESF,  CEB, og IBAF. Han var president i NSBF fra 1991-1997».
HoF-komiteen

chris

2) Ole Christian Abrahamsen (Bekkestua Tigers)

«Ole Christian Abrahamsen er en av tidenes beste battere og Shortstop i Norge. Han vant NBL 1997 og NM 1998 med Bekkestua. Han var også visepresident i NSBF i perioden 2001-2008 og president i perioden 2008-2014. Ole Christian spilte på herrelandslaget i baseball fra 1994 til 2006».

HoF-komiteen

peter

3) Peter Bonovich (Lierbyen Saints)

«Etter å ha gitt seg som aktiv baseballspiller bidro Peter Bonovich sterkt til å profesjonalisere dommervervet i Norge. Deltok på internasjonale dommerkurs i regi av MLB, både i Norge og USA. Ble oppfattet av spillere som en dyktig og profesjonell dommer».

HoF-komiteen

hanne

4) Hanne Syversen (Bekkestua Dragons)

«Hanne Syversen arbeidet for å opprette NSBF og innlemme det i NIF og de internasjonale forbund; ISF, ESF, CEB, IBAF. Hun var styremedlem i NSBF fra 1991-1993».

HoF-komiteen

don

5) Don Loendorf (Oslo Pretenders)

«Don Loendorf grunnla Oslo Pretenders med Albert Stein. Han var aktiv, engasjert og en av pådriverne i utviklingen av klubben. Han spilte 99 kamper i perioden 1991-1998, og vant 10 av 11 NSBF-titler i perioden 1991-96 (6 NM og 4 NBL) for Pretenders. Han innehar fortsatt strike-out-rekorden i Oslo Pretenders, med 16.95 strikeouts per 9 innings i en enkeltsesong for klubben».

HoF-komiteen


6) Albert Stein (Oslo Pretenders)

«Albert Stein var primusmotor til oppstarten av Oslo Pretenders i 1991, og sammen med Don Loendorf var han med på å forme tidlig norsk baseball. Han var også ansvarlig for oppstarten av «the independent league», som ga alle lag anledning til å spille flere kamper enn de offisielle kampene fra forbundet. I tillegg var han en stor batter og holdt inntil for få år siden klubbrekorden i Pretenders i både batting average, on-base percentage og slugging».

HoF-komiteen

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny