+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no


I Norges Softball- og Baseballforbund tar vi antidoping på alvor, og vi forholder oss til NIF sine retningslinjer og Antidoping Norge (ADNO). ADNO ble opprettet 3. juni 2003 av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet (KKD) som en uavhengig stiftelse. Dette for å sikre at kontroll og påtalevirksomheten av dopingsaker organiseres uavhengig av NIF og staten. Alle som deltar i aktivitet, enten som utøver, trener eller tillitsvalgt under NIF, er underlagt antidopingreglementet i NIF og følgelig disiplinær- og sanksjonsreglene i NIF sine lover kapittel 11 (disiplinær-, sanksjons- og straffebestemmelser) og 12 (bestemmelser om doping). Brudd på bestemmelsene kan få alvorlige konsekvenser både for utøver og klubb.

ADNO tilbyr flere programmer med målsetting om at både idrettsutøvere og andre skal tenke gjennom sine valg og verdier. NSBF anbefaler utøvere og idrettslag å gjennomføre både «Ren Utøver» og «Rent Idrettslag». NSBF har signert samarbeidsavtale med ADNO og er frem til 30. juni 2022 godkjent som «Rent Særforbund», etter føgende kriterier.

«In regards to steroids, I think we’re all to blame, all of baseball. I never realized how far-reaching this problem has been.»
– Joe Torre –

På Antidoping Norges websider kan du enkelt gjennomføre oppdaterte legemiddelsøk

 

Information in English

For information in English, please use the official web pages of Antidoping Norway.

REN UTØVER

Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i antidopingarbeidet. Antidoping Norge har utviklet et verdensledende e-læringsprogram for idrettsutøvere, trenere, ledere og deres støtteapparat. Ren Utøver er nå tatt i bruk av en rekke internasjonale særforbund. Programmet anbefales på det sterkeste for alle trenere og utøvere. Det er også lansert en repetisjonsmodul, som er tilgjengelig for alle som har fullført «Ren Utøver».

I henhold til NSBF sin antidopingpolicy og handlingsplan, skal alle deltakere på NSBF sine landslag og akademier er pålagt å gjennomføre “Ren Utøver” senest 2 uker etter at de meddelt opptak.

RENT IDRETTSLAG

Klubben eller idrettslaget skal være en tydelig verdiformidler for en ren idrett, og skape et trygt oppvekstmiljø for unge. Antidoping Norge har i samarbeid med NIF og Norsk Tipping utviklet konseptet «Rent idrettslag» hvor klubber og idrettslag kan vise sin nulltoleranse til doping overfor utøvere, foreldre og lokalmiljø.

NSBF oppfordrer alle våre medlemsklubber til å bli rene idrettslag! Antidoping Norge lanserer nå ny løsning og kriterier for «Rent Idrettslag». Som en del av NSBF sin antidopingpolicy og handlingsplan, er alle klubber som deltar i ESB påkrevd å ha status som «Rent Idrettslag» senest 3 måneder etter at ny løsning for «Rent Idrettslag» er på plass.

RENT SÆRFORBUND

Rent Særforbund er et verktøy for å sette antidoping og verdiarbeid systematisk på agendaen, samtidig som vi tar høyde for idrettens egenart. Konseptet skal sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, og vise tydelige holdninger til doping gjennom konkrete handlinger.

Antidoping Norge og NSBF har inngått samarbeidsavtale om antidopingarbeidet og ble godkjent some Rent Særforbund 20. juni 2018. Avtalen innebærer at forbundet forplikter seg til å sette antidopingarbeidet på dagsordenen og gjennomføre tiltak som er beskrevet i en antidopingpolicy og handlingsplan, med vedlegg 1 – Beredskapsplan og vedlegg 2 – Kontraktsmal for trenere og støtteapparat. Antidoping Norge forplikter seg til å veilede, bistå og fasilitere gjennomføringen av tiltakene. NSBF er godkjent «Rent Særforbund» frem til 30. juni 2020.

2020.04_Rutiner for antidopingarbeid

2018 – ADN Årlig antidopingaktivitet

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny