+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Covid-19: Ekstraordinær støtte til klubber

Covid-19: Ekstraordinær støtte til klubber

I forbundsstyremøte mandag 16. mars ble det bestemt at klubber som har behov for ekstraordinær økonomisk støtte for å kunne gjenoppta eller gjennomføre aktivitet som har blitt påvirket av nåværende samfunnssitasjonen, vil kunne søke forbundet om dette. Søknadsskjema...
ALLE AKTIVITETER INNSTILLES INNTIL VIDERE

ALLE AKTIVITETER INNSTILLES INNTIL VIDERE

Forbundsstyret besluttet torsdag 12. mars å avlyse alle offisielle arrangement frem til 30. april 2020. Aktivitetene avlyses med umiddelbar virkning.Dette er en konklusjon som er tatt med bakgrunn i dagens uoversiktlige situasjon og smittefaren tilknyttet...
Husk fristen 4. mars: Spillemidler til utstyr 2019

Husk fristen 4. mars: Spillemidler til utstyr 2019

Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2019, med fakturadato i 2019. Søknadsfristen er 4. mars 2020. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for...
Oppdatert dopingliste f.o.m 1. januar 2020

Oppdatert dopingliste f.o.m 1. januar 2020

Siden 2004 har WADA publisert dopinglisten med oversikt over hvilke stoffer og metoder som er forbudte i og utenfor konkurranse. Listen oppdateres normalt én gang i året, og frem til den reviderte listen gjøres kjent 1. oktober, tar WADA imot høringsinnspill fra en...
Albert Stein inkludert i Hall of Fame

Albert Stein inkludert i Hall of Fame

Under helgens Årsavslutning ble Albert Stein nr. 6 i forbundets Hall of Fame. Hall of Fame-komiteen (HoF) begrunnet utnevnelsen slik; “Albert Stein var primusmotor til oppstarten av Oslo Pretenders i 1991, og sammen med Don Loendorf var han med på å forme tidlig...
Husk fristen 4. mars: Spillemidler til utstyr 2019

Tildeling “Spillemidler til utstyr 2018”

Tildeling spilemidler til utstyr 2018 NSBF mottok i dag totaloversikt for ordningen “Spillemidler til ustyr” for året 2018. For NSBF var det totalt søkt om kr 49 853,-, og endelig tildeling til våre søknadsklubber ble kr 40 804,-, eller en...
Left Menu IconTurneringer
Meny