+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Norges Soft- og Baseballforbund har som mål at våre idretter skal være for alle uansett alder, kjønn, trosretning, funksjonsnedsettelse og nivå, samt å være bidragsyter til å skape trygge og inkluderende oppvekstvilkår for alle barn og unge.

Alle klubber har et ansvar for å ha et tilbud til alle. Tar en parautøver kontakt må klubben ha en plan for hvordan det håndteres.

Norges Soft- og Baseballforbund tar integrering på alvor, og bidrar med økonomisk støtte (integreringsmidler) og veiledning til alle klubber som jobber med å få aktivitet for parautøvere.

«Å skape aktiviteter for funksjonshemmede er ikke, som mange kanskje tror, farlig. Tvert i mot; det er bare å sette i gang!»
Edgar Weiseth, Trondheim Danseklubb

Verdien for utøver

Å skape aktivitet for utøvere som har utfordringer funksjonsfriske slipper, er givende. Det er inspirerende å se hva de får til og gleden de viser. Parautøvere ser ofte muligheter der andre ser begrensninger. Klubbene bør derfor se på aktivitet for parautøvere som en positiv utfordring. De fleste klubber som har «kastet seg ut i det» har kun positive erfaringer med idrett for funksjonshemmede.

« Tenk enkelt. Man må ikke ha spesialutdannelse for å trene funksjonshemmede barn og ungdom. Bruk ungdommer med kompetanse om de idretter som skal utøves. De er både kreative, engasjerte og klarer å opparbeide en tett kontakt og kjemi med utøverne. De ser ofte muligheter der vi voksne ser begrensninger.»
(Dagfinn Asmyhr, leder Gjelleråsen IF Handicapgruppe)

«Vær åpne og ta i mot alle som søker til klubben. For oss har de funksjonshemmede kun vært en berikelse for klubben».
(Svein Arne Kausland, Vestkantsvømmerne)

Idrett og fysisk aktivitet er viktig for alle. Det er ekstra viktig å inkludere de som har en funksjonsnedsettelse, da mange tror de ikke kan delta/mestre aktiviteter på lik linje som funksjonsfriske. Parautøvere som driver med idrett peker på at de får et bedre og mer aktivt liv, mestrer arbeidslivet og har bedre motivasjon.

«Jeg har en mye mer hektisk og innholdsrik hverdag, som øker den generelle motivasjonen.»

«Jeg får en annen status blant venner, kommer inn i andre miljøer.»

«Jeg har fått et mye mer aktivt liv utenom kjelkehockeyen etter at jeg startet.»

«Jeg bruker min idrettskarriere til å påvirke andre funksjonshemmede til å komme ut og i aktivitet.»

«Jeg er blitt mer organisert og jobber bedre systematisk, og min fysikk er blitt bedre og jeg orker mer i arbeidslivet.»
(fra utøvere på Norges kjelkehockeylandslag)

Hvordan starte med Paraidrett

Fremgangsmåte

1. Forankre i styret at dere skal være en klubb for alle
Det er viktig at styret vedtar at alle skal være velkomne i klubben, på den måten er klubben forpliktet til å ta i mot alle som ønsker å være medlem.

Eksempel på styrevedtak:
«Idrettslaget er åpent for alle uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonsnedsettelse, og at man er akseptert som en del av fellesskapet».

2. Kontakt Norges Soft- og Baseballforbund eller NIF for råd, veiledning og støtte.
Vi kan hjelpe dere å komme i gang med soft- og baseball for parautøvere. Er det noe dere lurer på? Ikke nøl med å ta kontakt.
NIF har dessuten ansatte både sentralt og regionalt som gjerne hjelper både idrettslag og enkeltpersoner med aktivitetstilbud.
Ansatte i NIF

3. Søk integreringsmidler.
Norges Soft- og Baseballforbund støtter tiltak som går på soft- og baseball for parautøvere. Det skal ikke være en økonomisk belastning å starte opp idrettstilbud for utøvere med funksjonsnedsettelse.

Konkurransetilbud

Vi har for tiden ingen organisert konkurranseaktivitet for parautøvere fra forbundet sentralt, men klubber tilpasser sitt tilbud lokalt og forbundet tilrettelegger for dette dersom klubber eller medlemmer ønsker og har ressurser til å fokusere på dette.
Vi anbefaler å f.eks. starte med vår varaiant av «Dødball». Dette er en inkluderende aktivitet som mange er kjent med, krever lite utstyr, og kan lett tilpasses utøvernes ferdighetsnivå.

Internasjonalt er det hovedsakelig to former for baseball og softball som spilles av parautøvere: Rullestol-softball og Blind Baseball/Beep Baseball, og Little League’s Challenger Division.
I 2023 ble det første EM i Blind Baseball arrangert, med Italia som vinner.

Er du parautøver og ønsker å prøve baseball eller softball, er du velkommen til å ta kontakt med oss

"Para-Dødball"

De aller fleste kjenner dødball fra skolegården eller etter å ha spilt det «på løkka». Men reglene varierer ofte fra kommune til kommune, eller t.o.m. fra skole til skole i samme kommune.
Vi har derfor laget en tilpasset versjon av dødball, som har flere likehetstrekk med ordinær baseball enn «vanlig» dødballen. Det gis også enkle forslag til hvordan aktiviteten kan tilpasses utøvernes ferdighetsnivå, eller antall utøvere.

Beep Baseball
Beep Baseball er en form for softball for blinde, og spilles med en ball som avgir lyd, samt synsdyktige hjelpere som kan lede veien for løperen. Banen er anlagt annerledes enn en vanlig soft- eller baseballbane og har kun to myke markører som utgjør basene. Slagmannen kan velge hvilken retning han/hun vil løpe, men må komme frem til markøren før det defensive laget har kontroll over ballen. Klarer han/hun det, scorer laget ett poeng.

Blind Baseball
Blind Baseball ble utviklet av AIBXC og i Italia alene har de en liga med 11 lag. Spillet ligner mye på baseball ved at man bruker en ordinær baseballbane og en ball på størrelse med en baseball, men med 2 bjeller inni. Slagmannen kaster ballen opp til seg selv og må avansere mellom alle baser ved hjelp av elektronisk lyd og klapping fra synsdyktige medhjelpere. Det defensive laget må klare å kaste ballen til riktig base før løperen kommer dit. Du kan finne hovedreglene i baseball for blinde her (engelsk).

Baseball for blinde fra den italienske ligaen

Innføringsvideo i baseball for blinde (engelsk)

Lenker og ressurser
Flere ressurser for paraidrett kan man finne på NIF sine websider, samt konkret for soft- og baseball her:

nif_paralympisk_hovedlogo Idrett for funksjonshemmede

NBBA  National Beep Ball Association

AIXBC.it  Associazione Italiana Baseball Giocato Da Cieche

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny