+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Referater fra møter

Her finner du referater fra alle styremøter, samt lagledermøter og enkelte komitémøter

Styremøte 7. mars 2022

Styremøte 7. mars 2022

På grunn av forfall var ikke styret vedtaksdyktig. Fremmøtte deltakere fra styret: Aleksander NilsenBarbara EliassenTatt til etteretning.Til etteretning.Planlegging av generalforsamling Saker til behandling og dokumenter Ansvarsfordeling Bjørn Christian Thode har...

Styremøte 31. januar 2022

Styremøte 31. januar 2022

GodkjentGodkjentForbundsting 2022; Budsjettbehandling og RapporterStyret gjennomgikk utkast til budsjett. GS utarbeider nytt utkast i samarbeid med Marte Myhrer innen 11. feb. 2022 .Styret vedtok en ramme for underskudd på maksimalt 10 % av fri egenkapital.GS...

Styremøte 17. januar 2022

Styremøte 17. januar 2022

GodkjentGodkjentGS sender ut innkalling til tinget innen fristen 23. januar. Saksdokumenter må ut innen fristen 6. mars.GS har vært i kontakt med leder av valgkomiteen, men purrer på oppfølging av personer på valg.GS kontakter kontrollkomiteen for deres...

Styremøte 29. november 2021

Styremøte 29. november 2021

GodkjentTil informasjon. GS deltok på vegne av styret under WBSC Europe's kongress i Roma 19. - 21. november.Agenda var godkjennelse av statutter for WBSC Europe for den ekstraordinære kongressen, og nedleggelse av CEB/ESF i de ordinære kongressene.Statuttene ble...

Styremøte 27. september 2021

Styremøte 27. september 2021

Grunnet forfall fra flere styremedlemmer var ikke styremøtet vedtaksdyktigUtsettes til neste møteInformasjonssak fra MArte Myhrer; Det er ytret ønske om videreutvikling av Team Norway og landslag for damer, med tanke på opprettelse av et utviklingsmiljø og fremtidig...

Styremøte 13. september 2021

Styremøte 13. september 2021

GodkjentAlex Guilford og Bjørn Christian Thode vil dele teknisk ansvar mellom Drammen og Sandefjord på lørdagen. Vi har en utfordring med dommere til arrangementet, men dette jobbes med.Klubber gis mulighet til refusjon for innkjøp av hurtigtester i tilknytning til...

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny