+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Forbundsstyret

Aleksander Wermers Nilsen

Marte Myhrer

President

Styremedlem

Nikki Schei

Visepresident

Styremedlem

Aleksander Nilsen

Styremedlem

Styremedlem

Kjerstin Lynn Jones

Styremedlem

Styremedlem

Ty Tollestrup

Styremedlem

Styremedlem

Alec Haralovich

Varamedlem

Ansatte

Bjørn Christian Thode

Bjørn Christian Thode

Generalsekretær

Alex Guilford

Teknisk Direktør Og Utviklingskonsulent

Komiteer

Baseballkomiteen

Leder Aleksander Nilsen

Softballkomiteen

Leder David Schroeder

– Marte Myhrer –
– Vanja Schroeder –
– Carl Davis –
– Barbara Eliassen –
– Charles Vezina –

Barne- Og Ungdomskomiteen

Leder Alex Guilford

– Ty Tollestrup –
– Rakul Davis –
– Andy Johnson –

Valgkomité

Henrik Hanselmann

Kontrollkomité

Barbara Eliassen

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny