+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Grunnleggende innføring i digital scorekeeping, hovedsaklig beregnet på baseball. Kurset ledes av godkjent forbundsinstruktør.
Temaer:
1) Metode, målsettinger
2) Symboler og forkortelser
3) Føring og avslutning av digital scoresheets
4) Spillerbytte: batter, defensiv spiller, pitcher, runner, designated hitter/spiller
5) Fielder’s choice
6) Avansement på basene; symboler og kriterier
7) Grenseoppgang mellom hit/error
8) Konkrete situasjoner/spill; double play, stole base, caught stealing, pick-off, run down etc
9) Sac hit/fly
10) Earned runs; kriterier starter vs relief
11) Avslutning av skjema
12) Elektronisk føring i NSBF; myBallClub e.l.

Læringsmål
Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne føre score i NSBF-godkjente kamper, på et grunnleggende nivå. Deltakeren skal også ha grunnleggende kunnskaper om føring av score ved bruk av elektronisk programvare benyttet av NSBF i offisielle kamper.

Forkunnskaper
Grunnleggende forståelse av reglene i soft- og baseball.

Målgruppe
Nasjonalt kurs for alle funksjonærer som skal føre score i softball og baseball på klubb – og forbundsnivå. Aldersgrensen for kurset er 14 år, og forutsetter grunnleggende forkunnskaper om idrettene.

Etter fullført kurs skal deltaker kunne føre og fullføre scorekeeper-skjeamet fra NSBF.
Deltaker mottar kursbevis fra NSBF etter fullført og godkjent kurs.

*Kurset avholdes digitalt*

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny