+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Når:
februar 4, 2023@09:00-februar 5, 2023@17:00
2023-02-04T09:00:00+01:00
2023-02-05T17:00:00+01:00
Hvor:
Mjøndalshallen
Hagatjernveien 19
3050 Mjøndalen
Norge
Kontakt:
Bjørn Christian Thode
Trenerløypa - Trener 1, modul 1 @ Mjøndalshallen | Viken | Norge
Beskrivelse: Kurset består av idrettsspesifikke praktiske og teoretiske kurstimer og organiseres over 1 kurshelg. Kurset tar for seg baseball og softball tilrettelagt for barn og unge, med spesiell vekt på utøvere som er nye for idretten. Kurset er del 1 av 3 for komplett Trener 1-utdannelse, men vil alene gi deltakerne NSBF-godkjent lisens som Tee-Ball/Little League-trener/assistent. For godkjennelse som Trener 1 må kandidaten også gjennomføre praksis i klubb/forbund i henhold til studiekrav (45t) (modul 3).
Temaer:
1) Introduksjon og teori
2) Basisferdigheter; kast, mottak og fielding
3) Slagtrening
4) Lagøvelser, og «Hvordan blir det GØY?!?!»
5) Praktisk gjennomføring av trening og kamp
6) Trenerrollen (e-læring)
7) Barneidrettens verdigrunnlag (e-læring)
Tid: 09.00 – 17.00, begge dager
Forkunnskaper: Det kreves ingen forkunnskaper, men det er en fordel å ha kjennskap til idrettene. Kursdeltakerne vil gjennomføre en 20 minutters flervalgsprøve forut for kurset for å teste kunnskapsnivået. Kursdeltakere som ikke oppnår minimum 80 % korrekte svar vil bli tilbudt et enkelt introduksjonskurs som vil omfatte basis regler og spilloppbygging.
Målgruppe: Kurset er rettet mot nye instruktører (nybegynnere) av nybegynnere i aldersgruppen under 12 år. Kurset forutsetter basiskunnskaper for idrettene (grunnleggende regler og spillforståelse) og deltakerne vil bli testet i dette forut for kurset, og er nødvendig for å trene nybegynnere i alle aldre innen både softball og baseball. Kursdeltakerne forutsettes å ha gjennomført NIF sitt e-læringskurs for «Trenerrollen» (4t) og «Barneidrettens verdigrunnlag» (2,5t) før kursstart. Nedre anbefalt alder for kursdeltaker for å oppnå Trener 1 er 16 år, men etter individuell vurdering kan deltakere ned til 14 år delta på Modul 1 – Little League- og Tee Ball-trenerkurs.
Læringsmål: Mål med kurset er å gjøre treneren i stand til å:
• Gi en innlæring av grunnleggende soft- og baseballtekniske ferdigheter.
• Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøverne på et grunnleggende nivå.
• Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.Treneren skal ved fullført kurs ha tilegnet seg:
• Inngående praktisk og teoretisk kunnskap om soft- og baseballmetodikk for nybegynnere.
• Kunnskap om sentrale prinsipper for trening innen soft- og baseball, rettet mot barn og ungdom.
• Ferdigheter i å planlegge, tilrettelegge, veilede og lede treningsarbeid på en konstruktiv og variert måte i tråd med idrettens verdigrunnlag.
Timer med lærer, praksis: 12 timer
Timer med lærer, teori: 4 timer
Timer uten lærer, e-kurs: 4 timer
Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny