Tildeling “Spillemidler til utstyr 2018”

Tildeling “Spillemidler til utstyr 2018”

Tildeling spilemidler til utstyr 2018 NSBF mottok i dag totaloversikt for ordningen “Spillemidler til ustyr” for året 2018. For NSBF var det totalt søkt om kr 49 853,-, og endelig tildeling til våre søknadsklubber ble kr 40 804,-, eller en...
Stillingsutlysning: Utviklingskonsulent

Stillingsutlysning: Utviklingskonsulent

Stillingsutlysning: Utviklingskonsulent I tråd med satsingspunktene i forbundets strategiplan 2019-2024, ønsker styret å ansette en person i en 50 % prosjektstilling som utviklingskonsulent. Arbeidsoppgavene vil være varierte, og arbeidstype og behov vil være avhengig...
Styremøte, 9. januar 2019

Styremøte, 9. januar 2019

Sak nr. 190109-1 Oppdatering BUK Carl Davis ga sammendrag av siste møte i BUK, gjennomgang av kvartalsplan, roller, markedsføringstiltak, implementering av NIF retningslinjer. Sak nr. 190109-2 Basiskurs i softball David Schroeder redegjorde for kommende kurs 19. 20....
Styremøte, 12. november 2018

Styremøte, 12. november 2018

Sak nr. 181112-1 Oppsummering av høstkonferansen Styret oppsummerte egne erfaringer og tilbakemeldinger fra deltakerne på høstkonferansen. Sak nr. 18112-2 Dommerkompensasjon Regler og retningslinjer FSB må revideres. Det settes klare regler for kansellering av kamper...