+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Informasjon om Forbundstinget

Forbundstinget avholdes med personlig fremmøte.
Dersom møtet avholdes som hybridmøte (fysisk/digitalt) vil påmeldte representanter motta egen lenke til Teams.

Tid og sted:

Når: Søndag 17. mars kl. 12:00 – kl. 16:00.

Hvor: Idrettens Hus, Ullevål Stadion, Oslo

Ved hybridløsning vil stemmeberettigede representanter motta egen informasjon og tilgang til avstemmingsløsning.

Saker som ønskes behandlet bes om å være sendt inn senest 17. februar.

Send inn saksinnspill.

Direkte etter forbundstinget vil nytt styre avholde konstituerende styremøte.

Påmelding til Forbundstinget
Delegatskjema 2024

Saksdokumenter

Forbundstinget 2024
(publiseres senest 3. mars):

1) Saksliste med agenda for Forbundstinget 2024
2) Styrets Årsrapport 2023
3) Årsregnskap 2023
– Regnskap – kontoplanoppstilling
4) Revinsjonsberetning 2023
5) Kontrollkomiteens rapport
6) Budsjett 2024-2027
7) Valg 2024-2026 (se pkt. 1)

Protokoll Forbundsting 2023

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny