+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Høstkonferansen 2023

Tusen takk til alle som bidro på helgens Høstkonferanse og Årsavslutning!

Det var to givende dager, med positiv stemning, konstruktive diskusjoner og mye engasjement. Vi har allerede mottatt henvendelser fra flere som ønsker å bidra inn i komiteer osv, dette er vi fullstendig avhengige av, og setter utrolig pris på.
Nye komiteer som opprettes i disse dager, er:

  • Teknisk Komité
  • Team Norway-komité
  • Anleggsgrupper

Alle henvendelser om å bidra kan sendes til styret@soft-baseball.no

TEAM NORWAY:
I 2024 feirer baseball-landslaget 30 år. Dette skal markeres og vi ser på mulighetene for å arrangere Nordisk Mesterskap. Samtidig ønsker vi å se på mulighetene for å utvide Co-Ed Slowpitch her i norden ved å arrangere et Nordisk Mesterskap. Mer info om dette og hvordan klubber kan søke om å være arrangør vil komme på mail om ikke lenge.

Målsettingen er å konkurrere internasjonalt både innen baseball og softball, og utvikle en ny landingsside som følger Team Norway-aktivitetene og spillerne.

BUK:
BUK (Barne- og Ungdomskomiteen) er travlere enn på lenge, og jobber godt og aktivt med ny-rekruttering og tilrettelegging. Ungdomsgruppen skal prioriteres og vi skal arbeid inn mot et dødball-samarbeid i skolene. I og med at alle klubber forventes å stille medbarne/ungdomsaktivitet i en eller annen form, er det klart det blir behov for mye hjelp herfra. BUK informerte derfor om at de trenger en ny bidragsyter inn komiteen, og ønsker å motta søknader. Disse kan sendes til rakul.davis@soft-baseball.no.

27. – 28. januar 2024 kommer ISG til Oslo for å tilby en trenerklinikk som tar sikte på å tilrettelegge for både erfarne trenere og klubber i utviklingsfasen.

BASEBALL og SOFTBALL:
Vi jobber med nytt format for forbundsserien, softballen vurderer en egen Oslo-liga for å få til mer spill i hverdagen, og det ble jobbet med kortsiktige og langsiktige mål, som vi tar med oss inn i videre planlegging. Mer om dette kommer senere.

]

FORBUNDET:
Idrettstinget i 2016 påla NIF å revidere de økonomiske forvaltningsordningene for norsk idrett og særforbundene. Norsk softball og baseball er helt avhengig av disse støtteordningene, også kalt Post 2 og Post 3, og generalsekretærene i flere av de mindre og mellomstore særforbundene jobber nå sammen om et høringssvar med frist 3. november, for å fremme den modellen vi anser som best for å legge til rette for robuste særforbund. Valg av modell kan få store konsekvenser for vårt forbund, og administarsjonen og presidentskapet i NSBF har et stort stykke arbeid foran seg frem mot Idrettsstyrets valg av modell 25. november. Implementering av ny modell vil skje f.o.m 2024 på bakgrunn av aktivitetstallene fra 2023, men i en overgangsfase.

Vi gleder oss til 2024 og takker for alle bidrag og godt engasjement

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny