+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

NSBF ble 30. juni resertifisert som «Rent Særforbund» for 2 nye år, frem til 30. juni 2024.

«Rent Særforbund» er et konsept utarbeidet av Antidoping Norge, som skal sikre at forbundet har retningslinjer, prosedyrer og et aktivt forhold til antidopingarbeidet. Verktøyet skal sette antidoping og verdiarbeid på agendaen og sikre et minimum av antidopingkunnskap i organisasjonen, samt vise holdninger mot doping gjennom konkrete handlinger.
Du kan lese mer på forbundets websider for Antidoping.

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny