+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

Styremøter 2012 – 2015

Styret i NSBF gjennomfører møter ca én gang i måneden. Alle medlemsklubber har rett til å sende inn agendapunkter til styremøtene. For å sikre at agendapunktet blir tatt opp i styremøtet må det sendes inn senest én uke før styremøtet, til baseball@nif.idrett.no.

Referater fra tidligere styremøter
2015

Referat_StyremoteNSBF2015.11.09?media=1675539332
Referat_StyremoteNSBF2015.09.14?media=1675539332
REFERAT_StyremoteNSBF2015.08.10

Protokoll_StyremoteNSBF2015.06.29?media=1675539332
Referat_StyremoteNSBF2015.05.13?media=1675539332
2015.04.07?media=1675539332- Protokoll Styremøte NSBF
Referat_StyremoteNSBF2015.03.10?media=1675539332
Referat_StyremoteNSBF2015.02.09?media=1675539332
2015.01.05?media=1675539332 – Protokoll Styremøte NSBF

2014
2014.12?media=1675539332.08_Referat_StyremoteNSBF
2014.11?media=1675539332.17_Referat_StyremoteNSBF
2014.08?media=1675539332.11_Referat_StyremoteNSBF
2014.06?media=1675539332.16_Referat_StyremoteNSBF
2014.05?media=1675539332.19_Referat_StyremoteNSBF
2014.04?media=1675539332.28_Referat_StyremoteNSBF

2013
Referat Styremote 2013.11.11
Referat Styremote 2013.09.02
Referat Styremote 2013.07.01
Referat Styremote 2013.06.03
Referat Styremote 2013.05.06
Referat Styremøte 2013.04.08
Referat Styremote 2013.03.11 – korrigert
Referat Styremøte 2013.01.28

2012
Referat_StyremoteNSBF2012.12.17?media=1675539332
Agenda_StyremoteNSBF2012.09.13?media=1675539332
Referat_StyremoteNSBF2012.08.13?media=1675539332
Agenda_StyremoteNSBF20120514
Referat_StyremoteNSBF2012.03.26?media=1675539332
Referat_StyremoteNSBF2012 03 12
Referat_StyremoteNSBF2012 02 27
Referat_StyremoteNSBF2012.02.06?media=1675539332
Styremøter 2012

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny