Velkommen til Norges Softball- og Baseballforbund!

 

Så hyggelig at du besøker websiden vår! Vi håper du finner informasjonen du leter etter i menyen over. Hvis ikke, KONTAKT OSS!

PS., husk å bruk #baseballnorge når du Tweeter om baseball i Norge!

Norges Softball og Baseball-forbund er 25 år i år!

Norges Softball- og Baseballforbund ble stiftet i 1991, og feirer 25 år i år! Dette skal markeres med brask og bram i forbindelse med NSBF-konferansen 22.-23. oktober. Hold av datoen allerede i dag!

 

 

Generalforsamling 2016

Generalforsamlingen 2016 var svært vellykket. Vi valgte et nytt og engasjert styre, lanserte ny webside og samarbeidsverktøy for styret og komiteene. I tillegg tjuvstartet vi feiringen av 25 års-jubileet vårt. Her finner du en oppsummering, og endelige dokumenter fra møtet.

Les mer!

Kommende arrangementer:

Siste nyheter:

Norwegian National Team enters 2016 European Championships C-Pool

The National Team has arrived Slovenia with a prepared and competitive team.

Read More

Final tune-up before European Championships Tournament

On 24 June, Head Coach Fabian Weber gathered the National Team for one more training weekend in Kristiansand before heading to Ljublijana for the European Championships C-Pool Tournament.

Read More

Styremøte, 13.juni 2016

Medlemstallene er offisielle, økonomien ble gjennomgått og Kristiansand Suns fikk innvilget støtte til Kristiansand Baseball Open

Read More

Styremøte, 23.mai 2016

Sak nr. 160523-1 Søknad om støtte til å arrangere kamper mellom Pakistan og Norges Landslag Landslaget organiserer treningskamper mot Pakistan in Kristiansand...
Read More

Styremøte 2.mai, 2016

Det første styremøte med nytt styret valgt på Generalforsamling 2016. Diskuterte blant annet forventinger, roller og arbeidsform. Godkjente Turneirngsreglement 2016 og sponsoravtale med Macron.

Read More
NSBF lever etter visjonen “GØY hver gang” med de underbyggende verdiene “Grenseløse, Økende, Ytende”. Enhver interaksjon med våre idretter skal preges av at det er gøy, enten det er gøy på banen, gøy som tilskuer eller gøy med god stemning i et møte.

Grenseløse!

Med Grenseløse mener vi at alle skal få delta på sine premisser. Baseball og softball er tilgjengelig for alle aldersgrupper i store deler av landet. Det er også grenseløse idretter i den form av at de utover i store deler av verden.

Økende!

Vi er Økende som idrett, både nasjonalt og internasjonalt. Medlemstallene til NSBF har vært jevnt stigende de siste fem årene, og nå har vi satt i gang tiltak som skal sikre at vi når vårt mål om å være 2500 aktive medlemmer i 2021!

Ytende!

Vi er Ytende i alt det vi gjør. Som forbund skal vi yte på høyt nivå for våre medlemmer og medlemsklubber. Vi skal bistå med kunnskap og annen støtte. Vi er også Ytende når vi er på banen i form av en positiv innstilling og god innsats.
Våre tre strategiske satsingsområder ligger til grunn for våre beslutninger og prioriteringer…

Barn og unge

Å gi et godt tilbud til barn og ungdom skal være NSBFs hovedprioritet. Våre idretter skal være et reellt alternativ til de tradisjonelle norske idrettene. En solid base med unge spillere er forutsetningen for total vekst.

Anlegg

Vi trenger steder å spille, og anlegg som gir idrettene våre identitet og legitimitet. En god infrastruktur i form av gode baseball- og softballbaner er nødvendig for å gi våre medlemmer et hjem.

Struktur og involvering

God struktur og tydelighet er viktig for å kunne håndtere veksten. NSBF jobber kontinuerlig med forbedret struktur i sitt arbeid, og prioriterer å involvere klubbene så mye som mulig.

… som skal bidra til at vi når våre målsetninger for 2021:

Medlemstall:

 • 2500 aktive medlemmer…
 • …hvorav 1250 er U21…
 • …og 500 er U13…
 •  …fordelt på minst 30 klubber

Ressurser:

 • Minst et fullverdig anlegg i hver storby
 • Minst 15 godkjente baner
 • 80 registrerte dommere, 4 på øverste nivå
 • 160 godkjente trenere, 8 på øverste nivå

Eliteaktivitet:

 • Landslaget i baseball er blant de beste lagene i C-gruppa i Europa
 • Norges Baseballakademi har elitesatsing for ungdom med minst 20 deltakere i hver region

Softball:

 • Det er aktive miljøer i hver region som spiller softball på rekreasjonelt nivå
 • Det er organisert nasjonalt seriespill
 • Det er minst 500 registrerte aktive softballspillere