NSBF Turneringsreglement

Turneringsreglementet er styrende for alle turneringer i NSBF-regi. Det gir også en del føringer for klubber som ikke deltar i turneringsspill, så alle klubber må gjøre seg kjent med innholdet.

NSBF Lovnorm

Lovnormen er styrende for NSBF sitt arbeid. Den er godkjent av NIF.

Official Baseball Rules

Dette er Major League Baseball sine offisielle regler. Dersom regler ikke er spesifisert i NSBF Turneringsregelement er et Official Baseball Rules som er førende.

NSBF Turneringsguide 2015

Turneringsguiden er en håndbok som oppsummerer de viktigste punktene i turneringsreglementet. Vi anbefaler alle klubber å ha en utskrift av denne tilgjengelig. OBS! Det kommer en oppdatert Turneringsguide for 2016 før sesongstart.