+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Albert Stein inkludert i Hall of Fame

Albert Stein inkludert i Hall of Fame

Under helgens Årsavslutning ble Albert Stein nr. 6 i forbundets Hall of Fame. Hall of Fame-komiteen (HoF) begrunnet utnevnelsen slik; “Albert Stein var primusmotor til oppstarten av Oslo Pretenders i 1991, og sammen med Don Loendorf var han med på å forme tidlig...
HoF 2016

HoF 2016

Siden stiftelsen av NSBF i 1991 har flere ytret ønske om at forbundet skulle opprette en Hall of Fame. Hall of Fame, som bærer av tradisjoner og historie, gir en mulighet til å gi ekstra heder til de som har betydd mest for forbundet, klubbene og våre medlemmer....
Left Menu IconTurneringer
Meny