+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

I softball og baseball er det nulltoleranse for all form for diskriminering! Rasisme, kjønnshets, homohets og andre former for diskriminering har ingen plass i norsk idrett og vi samler oss nå om kampanjen #STOPP.

Vi har alle et ansvar for å tydeliggjøre våre holdninger og klare standpunkt i alle organisasjonsledd, NIF har derfor laget en samleside for norsk idrett, hvor hensikten er at det skal være enkelt å finne viktig informasjon om #STOPP-kampanjen, digitale trykk, gratis utlån av arenadressing og annet som kan bidra til å synliggjøre vårt klare standpunkt. #STOPP er en langsiktig kampanje som skal bidra til at alle former for diskriminering i norsk idrett opphører.

NSBF støtter denne kampanjen, og vil gjøre alt vi kan for at softball og baseball skal oppleves som inkluderende og trygg. Ønsker du å kontakte forbundet om noe du har opplevd eller vært vitne til, kan generalsekretær Bjørn Christian Thode kontaktes; E-post: bjornchristian.thode@nif.idrett.no. Vi har også opprettet en egen varslingsside.

HJELP OSS OG SI

NorwegianEnglishSpanish
Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny