+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no

%

Sak 20230116-01

Godkjenne innkalling og agenda

Godkjent

%

Sak 20230116-02

Godkjenne referat fra forrige møte, og oppfølging av aksjonspunkter.

Godkjent

%

Sak 20230116-03

Forbundstinget 2023

Statusgjennomgang for styremedlemmene.

%

Sak 20220116-04

WBSC Europe-kongress

10. – 12. feb., Beograd. Bjørn Christian Thode får dekket reise og opphold av WBSC Europa som leder av WBSC Europe Integrity Commission. Aleksander Nilsen vurderer om han har mulighet til å reise,

%

Sak 20230116-05

NIF-Oppdatering - pressemelding 13. januar

Generalsekretær redegjorde for NIF sin pressemelding om sin økonomiske posisjon og inndekning av kr 23 mill. i pensjonskostnader.
Styret tok redegjørelsen til etteretning

%

Sak 20220116-06

Ustyr/samarbeidspartnere

Forbundet har mottatt tilbud fra Macron og Forelle. Det undersøkes mot de andre nordiske land hvilke avtaler de har og om det kan fremforhandles felles avtaler for det nordiske markedet.

%

Sak 20230116-07

Nordisk Ledersamling 7. - 8. jan '22

Generalsekretær redegjorde for møtet og innsatspunkter for 2023 og fremover, både for Baltic Open, mulig Nordisk Mesterskap i Helsinki i september, og mulige juniorsamlinger i Sverige.

%

Sak 20220116-08

Sosiale medier

Henrik Andersen ønsker å lage SoMe sak på IG BaseballNorway over hvilke klubber som er i gang med vinteraktivitet i Eliteserien. Aleksander Nilsen undersøker med tanke på aktivitet i BUK, og Bjørn Christian Thode undersøker med tanke på softballaktivitet

%

Sak 20230116-09

Støttemodellen 2022

Generalsekretær presenterte kort antall søknader for 2022. støttemodellen revideres i 2023.

%

Sak 20230116-10

Innkommen sak

Styret har mottatt henvendelse fra Oslo Pretenders v/ Terje Hoaas som etterlyste handling fra styret på 3 punkter;
a) NM-seeding og kampoppsett
– videresendes til Baseballkomiteen
b) Rolleavklaring Alex Guilford og dommere – videresendes til generalsekretær
c) Spilleroverganger
– det henvises til retningslinjene som er utviklet av forbundet.
Aleksander Nilsen besvarer henvedelsen.

%

Sak 20230116-12

Neste styremøte

2022 20:30

Share This
Left Menu IconTurneringer
Meny