+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Styremøte 11. mai 2020

Styremøte 20. april 2020

Generalsekretær gjennomfører samtale med Alex Guilford og tilbyr ham videreført kontrakt på samme vilkår som tidligere kontrakt, i første omgang frem til 15. juni. Situasjonen...

les mer
Styremøte 11. mai 2020

Styremøte 16. mars 2020

Generalsekretær legger ut nyhetssak på websider og sosiale medier, samt informerer klubblederne i egen mail. Alle klubber informeres samtidig om at klubbenes årsmøter kan...

les mer
Styremøte 11. mai 2020

Styremøte 9. mars 2020

IRK forbereder årsavslutning denne uken, for oversendelse til revisor. Resultatet for 2019 er et overskudd på ca. kr 160 000,-.Budsjett for 2020 gis et tillegg på kr 30 000,- til...

les mer
Styremøte 11. mai 2020

Styremøte 10. februar 2020

Styret godkjente hovedtrekkene i strategiplanen. Administrasjon får ansvar for å utarbeide delmål i tråd med planen.Hovedtrekkene i fremlagt forslag vedtatt etter gjennomgang, i...

les mer
Styremøte 11. mai 2020

Styremøte 27. januar 2020

Generalsekretær presenterte oppdatert regnskap for 2019, og utkast til budsjett basert på antatt tilskudd over Post 2 og Post 3.Grunnet forfall var ikke styre vedtaksdyktig....

les mer
Styremøte 11. mai 2020

Styremøte 6. januar 2020

Einar Nordgaard ga en gjennomgang av komiteens (BUK) arbeid for 2019-sesongen. Frafall av 2-3 klubber/lag i Little League gjorde at serien måtte reduserers. For 2020 og videre må...

les mer
Styremøte 11. mai 2020

Styremøte 2. desember 2019

Aleksander Nilsen informerte styret om at Carl Davis har trukket seg. David Schroeder rykker opp fra vara til fullverdig medlem. Aleksander Nilsen blir med på BUK-møtene fremover...

les mer
Styremøte 11. mai 2020

Styremøte 4. november 2019

Intet vedtak. Utkastet til serieoppsett er nesten ferdig og sendes ut til klubber og dommerkomiteen for gjennomsyn innen 15. november. Påmeldingsfristen er satt til 1. desember...

les mer

Kommende Hendelser

mar
20
søn
10:00 NSBF Vårkonferanse og Forbundsti... @ Idrettens Hus, Ullevål Stadion
NSBF Vårkonferanse og Forbundsti... @ Idrettens Hus, Ullevål Stadion
mar 20@10:00-17:00
NSBF Vårkonferanse og Forbundsting 2022 @ Idrettens Hus, Ullevål Stadion | Oslo | Norway
FORBUNDSTINGET 2022  På grunn av tildels uavklart situasjon rundt Koronaviruset er innkallelsen og innhold til Forbundstinget tentativ. Dersom tinget avholdes digitalt vil tinget bli avholdt på Teams og kun lovpålagte oppgaver vil bli behandlet. Ved[...]

Kommende arrangementer

mar
20
søn
10:00 NSBF Vårkonferanse og Forbundsti... @ Idrettens Hus, Ullevål Stadion
NSBF Vårkonferanse og Forbundsti... @ Idrettens Hus, Ullevål Stadion
mar 20@10:00-17:00
NSBF Vårkonferanse og Forbundsting 2022 @ Idrettens Hus, Ullevål Stadion | Oslo | Norway
FORBUNDSTINGET 2022  På grunn av tildels uavklart situasjon rundt Koronaviruset er innkallelsen og innhold til Forbundstinget tentativ. Dersom tinget avholdes digitalt vil tinget bli avholdt på Teams og kun lovpålagte oppgaver vil bli behandlet. Ved[...]
Left Menu IconTurneringer
Meny