+47 21 02 98 55 baseball@nif.idrett.no
Styremøte 31. januar 2022

Styremøte 31. januar 2022

GodkjentGodkjentForbundsting 2022; Budsjettbehandling og RapporterStyret gjennomgikk utkast til budsjett. GS utarbeider nytt utkast i samarbeid med Marte Myhrer innen 11. feb....

les mer
Styremøte 31. januar 2022

Styremøte 17. januar 2022

GodkjentGodkjentGS sender ut innkalling til tinget innen fristen 23. januar. Saksdokumenter må ut innen fristen 6. mars.GS har vært i kontakt med leder av valgkomiteen, men...

les mer
Styremøte 31. januar 2022

Styremøte 29. november 2021

GodkjentTil informasjon. GS deltok på vegne av styret under WBSC Europe's kongress i Roma 19. - 21. november.Agenda var godkjennelse av statutter for WBSC Europe for den...

les mer
Styremøte 31. januar 2022

Styremøte 27. september 2021

Grunnet forfall fra flere styremedlemmer var ikke styremøtet vedtaksdyktigUtsettes til neste møteInformasjonssak fra MArte Myhrer; Det er ytret ønske om videreutvikling av Team...

les mer
Styremøte 31. januar 2022

Styremøte 13. september 2021

GodkjentAlex Guilford og Bjørn Christian Thode vil dele teknisk ansvar mellom Drammen og Sandefjord på lørdagen. Vi har en utfordring med dommere til arrangementet, men dette...

les mer
Styremøte 31. januar 2022

Styremøte 5. juli 2021

GodkjentGodkjentOppfølging sak 2021-06-14-5: Markedskampanje ved Alice FjelldalLittle League: Bjørn Christian Thode velger et arrangement for filming/photo shootGSS: Marte...

les mer
Styremøte 31. januar 2022

Styremøte 14. juni 2021

GodkjentGodkjentGenerell oppdatering og forventning videre. Oppdatering på forventet turneringsavvikling resten av sesongen. GS ga en kort oppdatering på situasjonen hvor vi...

les mer
Styremøte 31. januar 2022

Styremøte 19. april 2021

Godkjent Turneringsaktivitet for aktive fra 20 år og oppover vil tidligst kunne starte fra 1. juni GS og Utviklingskonsulent inviterer og oppdaterer klubbene fortløpende....

les mer
Styremøte 31. januar 2022

Styremøte 15. februar 2021

GodkjentGS etterlyser svar på ytterligere informasjon om arrangementet. Styret er positiv til initiativet, men tror ikke det er gjennomførbart programmet slik det er...

les mer
NorwegianEnglishSpanish
Left Menu IconTurneringer
Meny